Podsumowanie II Krajowego Forum Spalania Biomasy

Podsumowanie II Krajowego Forum Spalania Biomasy

CBE Polska było organizatorem "II Krajowego Forum Spalania Biomasy", które odbyło się w dniach 18 - 19 kwietnia 2012 r. W Krakowie. Spotkanie zgromadziło specjalistów reprezentujących sektor energetyczny, kluczowe instytucje, stowarzyszenia branżowe oraz najlepszych dostawców rozwiązań dla sektora.

Gospodarzem obecnej edycji była Akademia Górniczo Hutnicza. Dzięki uprzejmości Jego Magnificencji Rektora Profesora Antoniego Tajdusia Forum zagościło w głównej auli audytoryjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Forum przybrało nowy wymiar: Biorąc pod uwagę rozmach wydarzenia oraz ilość firm i gości zagranicznych już dziś możemy mówić o nowej formule Forum. Wydarzenie przekształciło się bowiem z debaty krajowej w międzynarodową, powiedział Prof. Adam Guła.

Biomasa powinna być wykorzystywana w Polsce głównie do wytwarzania energii cieplnej w małych i średnich ciepłowniach

Prof. Adam Guła z Akademii Górniczo - Hutniczej w swoim wystąpieniu odniósł się do technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów produkcji energii elektrycznej z biomasy. Jego zdaniem biomasa powinna być wykorzystywana w Polsce głównie do wytwarzania energii cieplnej w małych i średnich ciepłowniach.

Według prof. Guły za takim wykorzystaniem tego źródła energii odnawialnej przemawia jedno z jego największych ograniczeń, czyli mała gęstość biomasy, która powoduje, że trzeba transportować jej olbrzymie ilości. W polskich warunkach klimatycznych należałoby używać biomasy do produkcji ciepła, a nie energii elektrycznej w lokalnych małych i średnich jednostkach, zauważył prof. Guła. Według podanego przez niego przykładu elektrownia o mocy 400 MW, aby uzyskać 5% udział energii z biomasy, potrzebuje dziennie 500 ton tego surowca. Ciężarówki przewożące go z odległości do 100 km, pokonywałyby dziennie dystans 5 tys. km, czyli odległość z Moskwy do Lizbony.

Są w Polsce niewielkie ciepłownie - w Lubaniu, Trzebiechowie czy Chrzelicach, które do ogrzewania wykorzystują lokalnie wyprodukowaną biomasę. Takich przedsięwzięć jest niewiele, bo główną barierą w upowszechnianiu tego typu źródeł energii jest brak środków na finansowanie inwestycji. Rolnicy i małe podmioty nie mają na to pieniędzy. Potrzebna jest pomoc państwa, bowiem przy 40-proc. wsparciu tego typu przedsięwzięć, w ciągu 10 lat mogłoby powstać 250-300 tys. lokalnych kotłów tego typu, ocenił.

Specyfika polskiego rynku biomasy

Jeden z dwóch paneli dyskusyjnych został zdominowany przez zagadnienia regulacyjne, które mają obecnie kluczowy wpływ na proces inwestycyjny oraz funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw energetycznych. Marek Paw z Elektrowni Bełchatów ocenił iż otoczenie prawne nie ma pozytywnego wpływu na rozwój rynku biomasy w Polsce. Obecna "przepychanka" z ustawą OZE tez nie polepsza tej sytuacji. Jako Elektrownia Bełchatów jesteśmy najlepszym tego przykładem. Projekt ustawy OZE zakłada bowiem wprowadzenie współczynników korekcyjnych ograniczających wielkość wsparcia (tzw. zielonych certyfikatów) dla niektórych technologii OZE. W związku z tym pojawia się ogromna niepewność. Dla niektórych podmiotów, np. elektrowni opalanych węglem brunatnych wielkość współczynnika korekcyjnego ma ogromne znaczenie, gdyż z reguły stoją one na granicy opłacalności spalania biomasy.

Zwieńczeniem I dnia obrad "II Krajowego Forum Spalania Biomasy" była uroczysta gala rozdania nagród "Tytani Energii 2011", która odbyła się w spektakularnych wnętrzach Sali widowiskowej "Warszawa" Kopalni Soli w Wieliczce. Podczas Gali wręczono nagrody przedsiębiorstwom z szeroko pojętego sektora przemysłowego, które mogą pochwalić się najlepszymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska i ekologicznej produkcji z wykorzystaniem paliwa "biomasowego", jak również najlepszym dostawcom rozwiązań dla tego sektora. Nagrody są  przyznawane za osiągnięcia roku poprzedniego. Mimo kryzysu gospodarczego, wielu firmom udało się zrealizować ambitne plany i osiągnąć dobre wyniki inwestycyjne i ekonomiczne. W uznaniu tych zasług kapituła konkursowa przyznała wyróżnienia i statuetki w 4 kategoriach: Produkt / rozwiązanie roku 2011, Inwestycja roku 2011, Człowiek roku 2011 oraz Firma roku 2011.