NFOŚiGW nagrodzony za dobre praktyki

NFOŚiGW nagrodzony za dobre praktyki

Działalność NFOŚiGW i wypracowane oraz stosowane przez niego "dobre praktyki" zostały ocenione przez  niezależne zespoły oceniające funkcjonowanie instytucji, zarówno z Unii Europejskiej jak i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR).

W krótkim czasie NFOŚiGW został dwukrotnie wyróżniony. Najpierw otrzymał prestiżowe wyróżnienie - Certyfikat Dobrych Praktyk Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego 2011 (Best Practice Certificate EPSA 2011), a obecnie MRR wyróżniło go w konkursie "Dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce". Jako jedyna instytucja spośród zgłoszonych, Fundusz otrzymał specjalne wyróżnienie za "konsekwentne próby integrowania zadań w zakresie zarządzania polityką rozwoju".

Konkurs, który adresowany był do jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych został ogłoszony w czterech kategoriach: zintegrowane zarządzanie rozwojem, zarządzanie rozwojem inteligentnym, zarządzanie rozwojem zrównoważonym oraz zarządzanie rozwojem sprzyjającym włączeniu społecznemu.

NFOŚiGW złożył wnioski aplikacyjne, nowych zastosowanych w praktyce rozwiązań:

  • koncepcji alokacji środków publicznych dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej w oparciu o zarządzanie finansami NFOŚiGW przez programy priorytetowe;
  • inicjatyw w zakresie konsultacji i dialogu społecznego (Klub NFOŚIGW, Forum: "Energia-Efekt-Środowisko" oraz "Dobre praktyki w gospodarce odpadami");
  • modelu telepracy NFOŚiGW, a także programu dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

Mam nadzieję, że wypracowane przez nas dobre praktyki będą służyły innym instytucjom jako przykład do naśladowania. Ale jednocześnie chcemy wykorzystać najlepsze pomysły laureatów konkursu w naszych dokumentach strategicznych, powiedziała Małgorzata Skucha, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Chodzi o przygotowywane obecnie dwie średniookresowe strategie - działalności NFOŚiGW oraz wspólnie opracowywanej z funduszami wojewódzkimi strategii finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2013-2016.

źródło: NFOŚiGW