Przetarg na bydgoską spalarnię odpadów rozstrzygnięty

Przetarg na bydgoską spalarnię odpadów rozstrzygnięty

Spółka ProNatura rozstrzygnęła przetarg na wykonawcę odpowiedzialnego za projekt i budowę spalarni odpadów w Bydgoszczy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mostostal Warszawa S.A. Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekt i budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych, kompostowni na odpady zielone, stacji przeładunkowej w Toruniu i uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych.

Oferty dotyczące projektu i budowy spalarni odpadów w Bydgoszczy oceniono według następujących kryteriów: cena, koszty eksploatacyjne i parametry gwarantowane instalacji. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 523 999 349, 62 zł netto. Na wybudowanie i przekazanie instalacji, firma wykonawcza ma 1100 dni od dnia podpisania umowy.

Spółka ProNatura ogłosiła także przetarg na realizację edukacji ekologicznej w ramach projektu budowy spalarni odpadów. Kampania edukacyjna ukierunkowana będzie przede wszystkim na popularyzowanie selektywnej zbiorki u źródła i recyklingu. Akcja ta potrwa do września 2015 r.  W tym czasie m.in., ponad 300 szkół w Bydgoszczy, Toruniu i regionie odwiedzi specjalny eko-bus, wyposażony w nowoczesne narzędzia dydaktyczne i stanowiska badawcze. Wiedzę z eko-lekcji sprawdzą ekologiczne konkursy. Szkolenia czekają również samorządowców, urzędników i nauczycieli z gmin objętych projektem. Temat ochrony środowiska pojawi się w mediach i specjalnym serwisie internetowym.

Ponadto w ramach Projektu zostanie przeprowadzona również kampania promocyjno-informacyjna. Kampania  ma służyć podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, co jest ważne w przypadku inwestycji nie realizowanych dotąd w kraju, a takimi są spalarnie odpadów, mówi Marcin Janczylik, rzecznik bydgoskiej spółki. Zdaniem ekspertów, to w dużej mierze z niewiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań stosowanych w Europie w tego typu obiektach, wynika  opór społeczny.  Dlatego z rzetelną informacją o projekcie, termicznym przekształcaniu odpadów, chcemy dotrzeć do jak najszerszej liczby mieszkańców regionu m.in. poprzez interaktywny serwis internetowy, konferencje, spotkania, media. Działania informacyjne i edukacyjne umożliwiają zaangażowanie wielu środowisk, w tym m.in.  mieszkańców, organizacji ekologicznych, lokalnych  samorządów, środowisk akademickich, wyjaśnia Janczylik.

źródło i zdjęcie: www.pronatura.bydgoszcz.pl
zdjęcie: www.mkuok.nbip.pl