Kolektory słoneczne, wiatraki i biogazownie - popularna energia odnawialna

Kolektory słoneczne, wiatraki i biogazownie - popularna energia odnawialna

Zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii jest duże. W tej chwili wiele powstających nawet indywidualnych domów jest wyposażane w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii np. kolektory słoneczne i pompy ciepła. Rośnie też zainteresowanie dużymi inwestycjami.

Kiedyś o takie inwestycje pytali tylko zapaleńcy, a w tej chwili interesują się tym również osoby prywatne niezwiązane z branżą. Największym zainteresowaniem cieszą się kolektory słoneczne, a jeśli chodzi o duże inwestycje to wiatraki i ostatnio też biogazownie, mówi Grażyna Kasprzak, ekspert ds. Inżynierii Środowiska z Banku Ochrony Środowiska.

Zainteresowanie inwestycjami w biogazownie warunkowane jest również przez rządowy projekt "Biogazownia w każdej gminie" zakładający, że do 2020 roku w Polsce powstać może około 2 tys. zakładów biogazowych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel chce przeznaczyć 600 mln zł w formie pożyczek oraz 400 mln zł dotacji w ramach Programu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme - GIS), a banki oferują różnorodne kredyty.

Banki udzielające takich kredytów na inwestycje w biogazownie, stawiają przed zainteresowanymi tego typu działalnością liczne wymagania. Zaliczają się do nich m.in.

 • biznesplan;
 • decyzje administracyjne, w tym decyzje z zakresu ochrony środowiska;
 • warunki techniczne przyłączania do sieci elektroenergetycznej/cieplnej;
 • umowa przyłączeniowa;
 • umowa z dostawcami technologii i wykonania inwestycji;
 • umowy na dostawy substratów;
 • umowy na sprzedaż energii elektrycznej/ciepła/biogazu;
 • promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej/cieplnej;
 • umowa serwisowa;
 • polisy ubezpieczeniowe;
 • ekspertyza oceniająca wydajność biogazu;
 • informacje dotyczące stanu finansowego aktualnie prowadzonej działalności;
 • udokumentowanie zbilansowania środków na całość inwestycji;
 • określenie udziału środków własnych i zagwarantowane prawo do dysponowania nieruchomością oraz zabezpieczenie spłaty kredytu.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.wiatraki.suwalki.pl