Prawo energetyczne - znowelizowana ustawa weszła w życie

Prawo energetyczne - znowelizowana ustawa weszła w życie

Za zmianę sprzedawcy energii elektrycznej konsument nic nie zapłaci, a cała procedura nie potrwa dłużej niż jeden miesiąc. W internecie będzie można porównać oferty konkurencyjnych sprzedawców. Dziś wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo energetyczne.

Usprawnienia administracyjne, związane z dostępnością ofert i skróceniem okresu zmiany, niekoniecznie zwiększą zainteresowania zmianą sprzedawcy energii. Porównywanie ofert zakładów energetycznych ma być łatwiejsze, a za przerwy w dostawie energii otrzymamy do 5 tys. zł odszkodowania.

Mimo że już wcześniej prezes Urzędu Regulacji Energetyki zachęcił większość operatorów do maksymalnego uproszczenia i skrócenia procedur, ciągle jeszcze nieliczni odbiorcy skorzystali z możliwości zmiany sprzedawcy energii. Na koniec 2009 roku wszystkich odbiorców indywidualnych, kupujących prąd od innego sprzedawcy niż tradycyjnie związany z danym terenem, było jedynie 1035.

Polacy boją się zmian - 89 proc. ludności nie wie, jak dokonać zmiany sprzedawcy energii. Wciąż potrzebna jest edukacja na temat możliwości zmiany dostawcy energii elektrycznej, uważa Lidia Cieślak, dyrektor działu Industry & Governmental Relations w On Board PR Ecco Network.

Nowelizacja prawa budowlanego przewiduje, że każdy operator będzie musiał publikować listę sprzedawców energii, z którymi zawarł umowę, oraz tzw. sprzedawcy z urzędu, który działa na jego obszarze. Natomiast sprzedawcy energii będą sporządzali i publikowali oferty sprzedaży energii i paliw. Informacje będą dostępne na ich stronach internetowych oraz w siedzibach.

Rzetelne kalkulatory porównujące ceny oferowane przez sprzedawców energii elektrycznej działających na terenie poszczególnych operatorów, mają ułatwić mobilność odbiorców.

Dodatkowo nowe przepisy gwarantują odbiorcy wypowiedzenie umowy, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza mu energię, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań. Wystarczy, że odbiorca zawrze umowę sprzedaży z nowym sprzedawcą i rozliczy się ze starym.

Znowelizowana ustawa prawa energetycznego mówi także o tym, że gminy będą musiały efektywnie planować i wykorzystywać energię. Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe mają być przygotowywane przez gminy na co najmniej 15 lat i aktualizowane raz na trzy lata.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna
zdjęcie: www.gazeta.pl