Premier Jerzy Buzek docenił znaczenie technologii pomp ciepła w Polsce

Premier Jerzy Buzek docenił znaczenie technologii pomp ciepła w Polsce

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w dniach 14-16 maja 2012 r. w Katowicach, prof. Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, docenił znaczenie technologii pomp ciepła w Polsce. Podkreślił on potencjał rozwoju pomp ciepła w OZE oraz w realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego w Polsce.

Zdaniem prof. Jerzego Buzka w naszym kraju istnieją warunki do zastosowania pomp ciepła na szeroką skalę. Trzeba zwiększać efektywność energetyczną i rozwijać niewielkie, odnawialne źródła energii, mówił. Istotne znaczenie energetyki rozproszonej premier przedstawiał na przykładzie krajów takich jak Dania czy Wielka Brytania.

Zdaniem PORT PC znaczenie pomp ciepła, jako urządzeń korzystających z OZE, jest zdecydowanie niedoceniane w naszym kraju. Udział pomp ciepła w Krajowym Planie Działania z 2010 r. jest wręcz marginalny. Należy wspierać rozwój wszystkich rozproszonych źródeł OZE w Polsce aby zapewnić nasze przyszłe bezpieczeństwo energetyczne i harmonijny rozwój energetyki w kraju.

Według PORT PC wspieranie rozproszonych źródeł energii może wykreować modę na zastosowanie w swoich budynkach technologii OZE. Pozwolą również na uruchomienie znacznego potencjału, który drzemie w społeczeństwie, związanego z dążeniem do oszczędzania zużycia energii.

Przeprowadzona przez PORT PC w styczniu br. analiza ukazuje jak wielki potencjał wzrostu ma rynek pomp ciepła w naszym kraju. W wyniku przeprowadzonych ankiet stwierdzono ponad 30% przyrost rynku w 2011 r. w stosunku do roku 2010 r.

Jak ważna jest strategia energetyczna dla długoplanowego bezpieczeństwa państwa, pokazuje przykład Umowy energetycznej, którą uchwaliła Dania, kraj który objął w tym półroczu przewodnictwo w Unii Europejskiej. Rząd i parlament duński w marcu 2012 r. przyjął w parlamencie Umowę Energetyczną będącą długoplanową strategią energetyczną kraju, która ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Zakłada ona, że do roku 2050 Dania całkowicie uniezależni się od zużycia energii pochodzącej z kopalin. Oznacza to, że w 2050 r. cała energia ma pochodzić z OZE.

Jednym z pierwszych kroków przyjętej strategii jest ograniczenie korzystania z ropy i gazu w budynkach ogrzewanych indywidualnie. Od 2013 r. nie będzie możliwa instalacja kotłów gazowych i olejowych w nowych budynkach, a od 2016 r. instalację olejowych kotłów w istniejących budynkach na obszarach, na których istnieją sieci ciepłownicze i gazu ziemnego.

źródło: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)