Sposób na sfinansowanie zielonej energii

Sposób na sfinansowanie zielonej energii

O kredyt na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne prowadzące lub podejmujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw lub energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Bank BGŻ oferuje nowy kredyt inwestycyjny - Zielona Energia. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub energii cieplnej z biomasy lub biogazu.

Rozszerzenie oferty jest reakcją na potrzeby rynku wynikające ze wzrostu zainteresowania ofertą w zakresie finansowania projektów w odnawialne źródła energii, powiedział Bartosz Urbaniak, dyrektor zarządzający ds. agrobiznesu. Nowy produkt bankowy jest dowodem na to, iz Bank BGŻ również wspiera i promuje rozwój zielonej energii.

źródło:  www.prnews.pl
zdjęcie:  www.energia.org.pl