Czy architekci stosują zasady zrównoważonego projektowania?

Czy architekci stosują zasady zrównoważonego projektowania?

Świadomość ekologiczna polskich architektów jest dość wysoka - tak wynika z pierwszej polskiej edycji badania Autodesk Green Index. Jest to cykliczne badanie odpowiadające na pytanie, jak architekci stosują praktyki zrównoważonego projektowania.

Jedna czwarta polskich architektów spotyka się z pytaniami dotyczącymi rozwiązań ekologicznych. Ale tylko 19% zainteresowanych klientów decyduje się na rozwiązania z obszaru zrównoważonego projektowania. Badania mówią, iż architekci wykorzystują ekologię ze względu na rosnące koszty energii (79%) oraz wymogi prawne (66%). Z kolei klienci decydują się na rozwiązania zrównoważone przede wszystkim ze względu na niższe koszty utrzymania budynków (81%).

Prawie 90% polskich architektów uważa, że ze względu na odpowiedzialność za środowisko warto używać technik zrównoważonego projektowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Ponad połowa uważa, że architekci są odpowiedzialni za tworzenie i wdrażanie rozwiązań ze względu na zmiany klimatu. Jedna trzecia firm architektonicznych informuje więc rutynowo klientów o możliwościach budownictwa zrównoważonego.

Polscy architekci wśród najczęściej stosowanych rozwiązań projektowania zrównoważonego wymieniają zielone, obsadzone roślinnością pokrycia dachowe, miejscowe źródła energii odnawialnej oraz wysoko wydajne instalacje sanitarne i grzewcze. Ponad 40% architektów korzysta z oprogramowania do projektowania w celu oceny kosztów operacyjnych tych systemów, a także do analizy alternatywnych materiałów budowlanych w celu zmaksymalizowania wydajności energetycznej i zminimalizowania wpływu na środowisko.

Architekci chcą również w większym stopniu przewidywać i oceniać wpływ na środowisko oraz żywotność materiałów budowlanych w całym cyklu życia budynku. Jednocześnie oprogramowanie projektowe będzie częściej wykorzystywane w celu określania ilości i wykorzystania materiałów w procesie budowlanym tak, aby zminimalizować odpady.

Niemal wszyscy architekci (94%) wykorzystują w swojej pracy oprogramowanie projektowe, przy czym jedna czwarta zaczyna pracować zgodnie z koncepcją modelowania informacji o budynku (BIM).

Warto dodać, że w USA ekologiczne budynki powstają w wyniku popytu wśród klientów (66%), w Wielkiej Brytanii i Japonii podstawowym czynnikiem są wymagania przepisów (75% i odpowiednio 64%), natomiast w Polsce i we Włoszech wpływają na to głównie wzrastające koszty energii (odpowiednio 79% i 70%).

źródło: www.sztuka-architektury.pl
zdjęcie: www.femia.pl