Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego już otwarte

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego już otwarte

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE) otwarto oficjalnie na Politechnice Krakowskiej, 9 października 2014 r. To unikatowe centrum naukowo-badawcze, w którym na dużą skalę prowadzone będą badania technologii energooszczędnych, rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz komfortu użytkowania budynków niskoenergetycznych.

W uroczystym otwarciu Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego uczestniczyli m.in. marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak. Jak podkreślili, MLBE ma strategiczne znaczenie dla rozwoju Politechniki Krakowskiej i Małopolski jako regionu innowacji.

Budownictwo energooszczędne jest ważnym obszarem gospodarki, w którym Małopolska może się specjalizować. Wskazaliśmy je w programie rozwoju Małopolski jako jedną z inteligentnych specjalizacji regionu. Mamy potencjał, znakomite zaplecze intelektualne i kadry, a teraz to nowoczesne laboratorium, które służyć będzie i Politechnice, i mieszkańcom Małopolski. Wiążemy z tym wyjątkowym laboratorium duże nadzieje, powiedział podczas uroczystości marszałek  Marek Sowa.

Jak przypomniał rektor prof. Kazimierz Furtak, specjaliści Politechniki Krakowskiej od ponad 20 lat zajmują się zagadnieniami energooszczędności w budownictwie. W tym laboratorium realizowana będzie w sposób nowoczesny misja uczelni - służby gospodarce i społeczeństwu przez rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych, stojących przed ludzkością. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego jest owocem interdyscyplinarnej współpracy specjalistów różnych dziedzin i będzie miejscem, w którym prowadzone będą w międzybranżowych zespołach ważne badania naukowe. To jedyne takie w Polsce 'żywe' laboratorium do prowadzenia kompleksowych badań energooszczędnych technologii, materiałów i instalacji. Będą z niego korzystać naukowcy i studenci, ale także przedsiębiorcy czy producenci materiałów, powiedział rektor PK.

Projekt, wart ponad 20 mln zł, został dofinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

źródło i zdjęcie: Politechnika Krakowska