"Postaw na słońce" kampania edukacyjna Fundacji BOŚ

Ogólnopolska kampania edukacyjna Fundacji BOŚ współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma za zadanie promować odnawialne źródła energii i wyjaśniać kim jest "Prosument" czyli obywatel, który produkuje, konsumuje i sprzedaje energię elektryczną. Z badania przeprowadzonego przez TNS Global na zlecenie Fundacji Banku Ochrony Środowiska wynika, że 98 proc. Polaków nie ma pojęcia co kryje się pod tym hasłem. Ich ogólna wiedza na temat OZEi również mogłaby być lepsza.

Wiedza Polaków na temat OZE jest niewielka. Tak wynika z badania opinii przeprowadzonego na zlecenie Fundacji BOŚ we wrześniu tego roku*. Dwie trzecie obywateli nie wie czym są odnawialne źródła energii. Ankietowani proszeni o dokładne wyjaśnienie pojęcia podkreślali, że kojarzy im się głownie z energią wiatrową (35 proc.) lub słoneczną (20 proc.). Aż 95 proc. ankietowanych nie odróżnia kolektorów słonecznych od modułów fotowoltaicznych. Nie wie zatem, że kolektory słoneczne podgrzewają wodę, a panele fotowoltaiczne przekształcają energię słońca w elektryczną. Tylko co dziesiąty Polak wie, że są środki publiczne na wspieranie mikroinstalacji fotowoltaicznych we własnym domu, które pozwalają na "samodzielną" produkcję prądu. Ile można zaoszczędzić na takiej mikroinstalacji? Z wyliczeń przygotowanych przez Ekspertów z Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej wynika, że czteroosobowe gospodarstwo domowe mogłoby obniżyć rachunek za energię z 2.475,00 zł (rocznie) do 275 zł**.

Ogólnopolska kampania edukacyjna "Postaw na słońce"

Edukacja Polaków w zakresie odnawialnych źródeł energii jest niezmiernie ważna. Warto pamiętać, że w ramach programu "Prosument" realizowanego rzez NFOŚiGW istnieją środki publiczne na wspieranie wielu rozwiązań z zakresu OZE np.: modułów fotowoltaicznych, pomp ciepła, biomasy, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych, czy mikrokogeneracji, podkreśla Barbara Lewicka-Kłoszewska, ekolog i Wiceprezes Fundacji BOŚ.

Od pierwszego października 2014 r. w całej Polsce pojawiły się billboardy wyjaśniające słowo "Prosument" zaprojektowane przez znanego grafika: Andrzeja Pągowskiego. Organizatorzy akcji zaplanowali szereg działań edukacyjnych i informacyjnych: począwszy od audycji i konkursów radiowych, skończywszy na publikacjach w prasie ogólnopolskiej i regionalnej. Powstał specjalny portal internetowy, który jest dedykowany akcji.

Zawiera on szereg materiałów informacyjnych i edukacyjnych. Są wśród nich nie tylko dokumenty prawne dotyczące energii i fotowoltaiki, ale również ciekawe artykuły, filmy i linki. Przygotowaliśmy sześć specjalnych kalkulatorów, dzięki którym można wyliczyć zużycie energii elektrycznej w domu lub szkole, emisję CO2 oraz jego kompensację, dobrać panele fotowoltaiczne i oszacować efekt ekonomiczny takiego przedsięwzięcia, mówi  Andrzej Pietrucha, Prezes Fundacji BOŚ.

Młodzież pokoleniem ekologicznym

Równolegle z kampanią społeczną Fundacja BOŚ uruchomiła ogólnopolski konkurs dla szkół, w którym może wziąć udział młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. W ramach projektu, przygotowano dwa niezależne konkursy (badawczy i filmowy), w których pula nagród przekracza 60 tys. zł. Udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych staje się w Polsce coraz większy. Takie działania nie tylko chronią środowisko naturalne, ale przynoszą również wymierne oszczędności. Chcemy o tym opowiedzieć młodym ludziom, podkreśla Barbara Lewicka-Kłoszewska.

Na czym będzie polegał konkurs badawczy? Uczestnicy będą przeprowadzać (najczęściej z nauczycielami, fizyki) tzw. analizy energetyczne wybranych budynków (mieszkalnych i szkolnych), a następnie dobierać odpowiednie mikroinstalacje fotowoltaiczne. W konkursie filmowym natomiast, który nie wiąże się z poprzednią rywalizacją, ale jest oddzielną inicjatywą, młodzież zostanie poproszona o przygotowanie własnych, edukacyjnych spotów filmowych wyjaśniających pojęcie "PROSUMENT"

Dlaczego fotowoltaika?

Odnawialne źródła energii to nie tylko fotowoltaika, ale trzeba przyznać, że wykorzystanie energii słońca ma największy potencjał. Dlaczego? Ponieważ energia promieniowania słonecznego, która dociera do powierzchni Ziemi, przekracza energetyczne potrzeby świata 5 tysięcy razy. Już dziś, w państwach takich jak Niemcy, Hiszpania i Czechy, fotowoltaika rozwija się bardzo dynamicznie. W samej Europie zainstalowano systemy fotowoltaiczne o mocy nominalnej przewyższającej 13 GWp. Szacuje się, że udział fotowoltaiki w produkcji energii elektrycznej osiągnie w Unii Europejskiej poziom 12 proc. (wg. analiz Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotowoltaicznego EPIA).

Panuje przekonanie, że w Polsce jest zbyt małe nasłonecznienie, by instalacje fotowoltaiczne mogły pracować efektywnie. To stereotyp. Spójrzmy chociażby na Niemcy i Czechy, które świecą przykładem w tej kwestii, a ich nasłonecznienie jest porównywalne do naszego, podkreśla Barbara Lewicka-Kłoszewska. Energetyka prosumencka, w której energię elektryczną wytwarzają sami jej odbiorcy ma wiele plusów zarówno w skali makro, jak i mikro. Po pierwsze prąd jest wytwarzany w miejscu jego odbioru, a nie tylko w centralnych elektrowniach i elektrociepłowniach. Pozwala to na uniknięcie strat energii, które powstają, gdy jest ona przesyłana na duże odległości. Po drugie, własna produkcja prądu daje oszczędności, które obniżają rachunki kilkukrotnie. Nie mówiąc o efekcie ekologicznym i ograniczeniu emisji CO2. Same panele fotowoltaiczne pracują całkowicie bezgłośnie i bez wibracji. Są niezawodne (gwarancja 80 proc. mocy po 25 latach) i mają niskie koszty eksploatacji.

Kampania jest współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronami honorowymi są: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska.

Opiekę merytoryczna nad projektem sprawuje Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej. *  Badanie

* TNS Global, przeprowadzone w dniach: 15-30 września 2014 r. Metoda: Omnibus. Próba: 1000.
** Wyliczenia przygotowane przez Ekspertów z Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej są dołączone do materiałów prasowych.

Więcej informacji na sttronie: www.postawnaslonce.pl.

Wyliczenia: Jakie oszczędności daje nam instalacja paneli fotowoltaicznych

Efekt ekonomiczny zainstalowania modułów fotowoltaicznych dla gospodarstwa domowego na przykładzie czteroosobowego gospodarstwa domowego i systemu o mocy 5 kWp - przy założeniu, że cała wyprodukowana energia elektryczna jest na bieżąco zużywana przez gospodarstwo domowe. Zużycie energii w przykładowym gospodarstwie czteroosobowym to około 5000 kWh rocznie. Obecnie cena energii wynosi średnio 0,55 zł za1 kWh zużytej energii elektrycznej.

  • Zatem za energię zużytą w ciągu roku zapłacimy: 5000 kWh * 0,55 zł/kWh = 2.475,00 zł
  • Dobrze zaprojektowany system fotowoltaiczny powinien produkować średnio 900 kWh w ciągu roku z 1 kW zainstalowanego. Zatem mając instalację o mocy 5 kW produkcja systemu powinna wynieść około: 5 kW * 900 kWh = 4500 kWh. UWAGA: rzeczywista produkcja energii elektrycznej może być nieco wyższa lub niższa, w zależności od licznych czynników zewnętrznych takich jak warunki atmosferyczne (duże zachmurzenie lub brak chmur) lub też występowania zjawiska zacienienia modułów lub ich fragmentów.
  • Teoretycznie system pozwoli na pokrycie 90% zapotrzebowania energetycznego czteroosobowego gospodarstwa domowego. Rachunek za energię elektryczną wyniesie: 5000 kWh - 4500 kWh = 500 kWh. Zatem finalnie mamy: 500 kWh * 0,55 zł/kWh = 275 zł w ciągu roku.

źródło i zdjęcie: Grupa BRM