Polskie miasta chcą być bardziej ECO!

Polskie miasta chcą być bardziej ECO!

W dyskusji na temat rozwoju polskich miast coraz częściej pojawia się problem zwiększania efektywności, jako kluczowy czynnik obniżania kosztu ich funkcjonowania. Ma istotny wpływ na koszty i komfort życia dla mieszkańców. W dzisiejszych czasach to właśnie miasta konkurują o mieszkańców i aby być atrakcyjne muszą realizować inwestycje, aby stawać się i tańszymi i bardziej ekologicznym.

W tym celu konieczne są działania na rzecz efektywności w obszarze energii czy wody. Z tego właśnie względu już po raz trzeci Ambasada Francji w Polsce organizuje konkurs dla miast ECO-Miasto, którego celem jest rozpowszechnianie wśród polskich gmin dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju i zachęcanie do ich realizowania na poziomie lokalnym. Schneider Electric jest jednym z partnerów tego projektu.

Dwa główne problemy polskich miast

Polska jest krajem, w którym wydatki na zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną są największe w Europie. Większość, bo aż 90% gmin w Polsce uważa, że są one zbyt duże. Według danych z raportu "Energia Inteligentna" przygotowanego przez Frost & Sullivan przy współpracy z Schneider Electric wynika, iż światowy popyt na energię w latach 2000 – 2030 zwiększy się o 200%. Znaczący udział tego zużycia generują budynki - ich systemy ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia odpowiadają za ok. 25% globalnych emisji CO2. Ten problem od wielu lat dotyka także polskie miasta. To jednak nie jedyne wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się obecnie miasta.

Kolejnym jest infrastruktura wodno - ściekowa. Według danych firmy Ernst & Young z raportu ʺBezcenna wodaʺ w latach 1998 - 2012 zużycie wody w Polsce zmniejszyło się o blisko 20%.W sektorze wodno - kanalizacyjnym, gdzie koszty są bardzo duże każdorazowy spadek zużycia powoduje wzrost kosztów. Według danych z tego samego raportu w ciągu ostatnich 14 lat odprowadzanie ścieków podrożało o 220%, a woda o 145%. Według tych samych danych Polacy wydają średnio około 2,1% swojego dochodu na wodę i odprowadzenie ścieków. Tak wysokiego wskaźnika nie ma prawie żaden kraj w Europie. Z tego względu konieczne jest podjęcie inwestycji, które pomogą zahamować ten rosnący trend kosztów, właśnie dzięki inteligentnym rozwiązaniom dla sektora wodnego.

Komfort życia w mieście

Komfort życia ma istotny wpływ na migrację ludności do miast. Sprawny transport, potencjał pracy, potencjał mieszkaniowy, sprawne systemy zarządzania obsługą mieszkańców, to wszystko sprawia, że miasta są bardziej atrakcyjne i przyciągają klientów - mieszkańców. Przy tym chcą być bardziej zrównoważone inwestując w technologie, które są bardziej eko. Według ostatniego badania "Diagnoza Społeczna 2013" przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej miasta, w których żyje się najlepiej to Gdynia, Poznań i Gdańsk. Czołówkę gonią jednak inne, mniejsze miasta, a dowodem tego jest odbywający się już po raz trzeci konkurs ECO - Miasto, organizowany przez Ambasadę Francji w Polsce przy współpracy z partnerami m.in. firmą Schneider Electric.

Doświadczenia poprzednich edycji pokazują, że miasta inwestują w efektywność energetyczną i że jest to dla nich ważny problem, któremu chcą sprostać. Nasza firma, jako globalny specjalista w zakresie efektywności energetycznej wspomaga miasta wiedzą i rozwiązaniami w wielu obszarach funkcjonowania miasta takich jak budynki, sieci energetyczne czy sieci wodno - kanalizacyjne, mówi Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska.

W ramach zeszłorocznej edycji firma Schneider Electric ufundowała system SmartStruxture Lite przeznaczony do zarządzania energią oraz komfortem energetycznym i cieplnym w jednej z gdańskich szkół. We wrześniu planowane jest uruchomienie systemu, przez co szkoła stanie się efektywna energetycznie.

W zeszłorocznej edycji konkursu do tytułu miasta eco, pretendowało 31 miast. Wybrano 8 w trzech kategoriach: efektywność energetyczna budynków, gospodarka odpadami, mobilność zrównoważona. W tegorocznej edycji konkursu pojawiła się nowa kategoria - gospodarka wodna.

Pojawienie się tej kategorii to dowód na to, że obszar sieci wodno - kanalizacyjnych i wykorzystanie wody w miastach to bardzo ważny obszar dla miast. Zważywszy na problemy, z którymi musza poradzić sobie miasta w Polsce w tym obszarze, pojawienie się tej kategorii będzie mobilizować do inwestycji w tym obszarze, mówi Kamil Erdman z Schneider Electric. Nasza firma posiada technologię i wiedzę w zakresie wdrażania takich rozwiązań w miastach, którymi będziemy dzielić się z uczestnikami konkursu, dodaje Kamil Erdman.

Zgłoszenia oraz wszelkie informacje o konkursie znajdują się na stronie www.eco-miasto.pl.

źródło: Schneider Electric
zdjęcie: http://eco-miasto.pl/