Zmiany w Warunkach Technicznych od 1 stycznia 2017 r. i ich wpływ na izolacje przegród

Zmiany w Warunkach Technicznych od 1 stycznia 2017 r. i ich wpływ na izolacje przegród

Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie nowe wymagania dotyczące minimalnej izolacyjności przegród budowlanych. Jak dobrać, sprawdzić lub zaprojektować termoizolację spełniającą wymagania prawne? Rozporządzenie w sprawie Warunków Technicznych, obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, zawiera wymagania dotyczące zasad projektowania i wykonywania budynków, odnoszące się do minimalnej izolacyjności cieplnej przegród budynku. Przegrody, w zależności od ich typu lub ich usytuowania, muszą spełniać minimalne parametry termiczne.

Warunki Techniczne określają jedynie maksymalną wartość U, czyli współczynnika przenikania ciepła dla każdej przegrody budynku. W odróżnieniu od lat ubiegłych rozporządzenie ustanawia wymagania w perspektywie lat 2014-2017, 2017-2021 oraz po 2021 roku. Takie podejście pozwala już teraz odpowiednio projektować przegrody budowlane pod kątem spełnienia wymagań pojawiających się w kolejnych latach. Projektując i wznosząc budynki warto o tym pamiętać i już dziś przygotować się najlepiej do planowanych zmian.

Dziś już wiemy, jakie powinny być maksymalne wartości współczynnika U przegród w roku 2017, 2018 oraz po 2021, izolujmy więc tak, żeby spełniając wymagania, przede wszystkim racjonalnie i możliwie tanio, zapewnić sobie i naszym bliskim wieloletni komfort i bezpieczeństwo.

Jak dobrać właściwą termoizolację, jaka ma być jej grubość i wartość lambda?

Jedno jest pewne, izolacyjność przegród wzrasta. Inaczej mówiąc, skuteczność musi wzrosnąć i to w sposób znaczny. Upraszczając, można stwierdzić, że wrosnąć powinna grubość materiałów izolacyjnych lub zmaleć ich wartości współczynnika lambda lub oba warunki mogą wystąpić jednocześnie.

Każdorazowo na etapie projektu budowlanego należy przeprowadzić właściwe obliczenia termiczne, aby upewnić się, jakie wartości współczynnika U osiągają poszczególne przegrody budowlane. Jednak można pokusić się też o podanie szacunkowych wartości minimalnych, pozwalających "z grubsza" oszacować relację lambdy do grubości izolacji termicznej.

Założenie, że przegrody budowlane wykonane są w części z materiałów termoizolacyjnych (choć w rzeczywistości tak nigdy nie jest) pozwala uzyskać minimalne wartości grubości warstw. Oczywiście w realiach budowlanych pojawiają się mostki termiczne, nieciągłości warstw, przekroje o zdecydowanie innej charakterystyce cieplnej - wszystko to sprawia, że ostateczna wartość grubości warstwy izolacyjnej lub wielkość współczynnika lambda musi być odpowiednio skorygowana.

źródło: MIWO
zdjęcie: Paroc