Co działo się w zielonym budownictwie w 2016 roku?

Co działo się w zielonym budownictwie w 2016 roku?

Rok 2016 był dla Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC i jego Członków czasem znaczącym. Jak podaje najnowszy raport World Green Building  Trends 2016 r. globalny rynek zielonego budownictwa ulega podwojeniu co trzy lata, co doskonale widać na naszym rodzimym  rynku. Dynamicznie wzrasta liczba certyfikowanych budynków, rośnie rzesza specjalistów zdolnych i gotowych do zaprojektowania i wybudowania zrównoważonych obiektów, a ludzie są coraz bardziej świadomi tego, że w budynkach spędzają około 90% swojego czasu - wymagają więc coraz więcej, bo chcą żyć i pracować w zdrowych warunkach.

A to właśnie wpływ zielonego budynku na człowieka był (i nadal będzie) jednym z głównych  aspektów przewagi zrównoważonych obiektów nad zwykłymi. Udział PLGBC i jego członków w przyczynianiu się do upowszechniania zielonego budownictwa w Polsce jest znaczący. To my wspólnie tworzymy tę świadomą część branży, która nie podąża za trendami, ale je wyznacza i wprowadza na rynek nowe rozwiązania i wiedzę.

Kilka liczb: w 2016 roku naszą stronę internetową odwiedziło 21 000 użytkowników, rozpowszechnialiśmy informacje i wiedzęo  zielonym budownictwie na 29 wydarzeniach branżowych, a w naszej bazie budynków certyfikowanych jest już ponad 500 certyfikatów. PLGBC Green Building Symposium już na stałe zagościło w kalendarzu zielonych wydarzeń i z roku na rok poszerza grono odbiorców, którzy mają okazję do poznania najnowszych światowych trendów i do dyskusji o rodzimym rynku, a prestiżowe nagrody  dla  najlepszych zielonych budynków i projektów pokazują, jak wiele świetnych, zrównoważonych obiektów powstaje w naszym kraju.

Jako siostrzana organizacja 74 podobnych stowarzyszeń na całym świecie, skupionych pod egidą World Green Building Council, możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy  w  światowej czołówce liderów zrównoważonego budownictwa.

Alicja Kuczera, PLGBC

źródło: PLGBC
zdjęcie: Piotr Manasterski / PLGBC