Wsparcie dla rolnictwa bez straty dla środowiska naturalnego

Wsparcie dla rolnictwa bez straty dla środowiska naturalnego

Rozwój cywilizacji związany jest z ingerowaniem w funkcjonowanie środowiska naturalnego. Człowiek musi jednak uczynić wszystko, aby właściwie chronić naturę dającą mu życie.

Pestycydy - pożyteczne zło?

Żyzna gleba umożliwia uprawianie zbóż, warzyw i owoców, bez których człowiekowi trudno byłoby przeżyć. Od zakończenia II wojny światowej na szeroką skalę stosowane są środki ochrony roślin, które stanowią ważny element nowoczesnego rolnictwa. To pestycydy, których nazwa wywodzi się z języka łacińskiego od: pestis - plaga oraz cavedo - niszczyć. Po raz pierwszy zostały one wykorzystane w 1943 roku do zwalczania epidemii tyfusu w Nepalu.

W grupie pestycydów wymienia się różne środki, poczynając od substancji o łagodnym działaniu, przez hamujące rozwój (np. chwastów) i stymulujące rośliny do lepszego wzrostu. Są wśród nich także silne trucizny, z którymi kontakt może być wybitnie szkodliwy dla ludzi i zwierząt. Powodują one nieodwracalne zanieczyszczenia środowiska naturalnego, jeśli przedostaną się chociażby do cieków wodnych.

Istnieje kilka klas pestycydów, wyodrębnionych pod względem ich toksyczności:

  • I klasa - bardzo toksyczne,
  • II klasa - toksyczne,
  • III klasa - szkodliwe,
  • IV klasa - mało szkodliwe,
  • V klasa - nieszkodliwe.

Z jednej strony pestycydy stanowią więc od lat nieocenione wsparcie rolnictwa i pozwalają walczyć z plagami szkodników i chorobami roślin, ale z drugiej - zanieczyszczają przyrodę. Dlatego należy je zastąpić innymi środkami ochrony i przestawić się na ekologiczne rolnictwo, które będzie zarówno skutecznie, jak i przyjazne środowisku.

Ekologiczne środki ochrony roślin

Ekologia nabiera na znaczeniu w obliczu coraz większych zanieczyszczeń środowiska, zwłaszcza w krajach najbardziej rozwiniętych. Z tego powodu naukowcy poszukują nowych, skutecznych rozwiązań, które chroniłyby rośliny przed szkodnikami, chorobami oraz negatywnym wpływem czynników atmosferycznych i jednocześnie nie były toksyczne dla ludzi i zwierząt.

Przykładem preparatów spełniających te warunki są np. zawierające pożyteczne nicienie bio-insektycydy, które w swojej ofercie ma firma BASF. Ich zadaniem jest zwalczanie szkodników roślin. Można je wykorzystywać w przypadku upraw warzywniczych i ogrodniczych. Wzbogacanie rolnictwa o w pełni ekologiczne środki ochrony roślin powinno pogodzić chęć uzyskiwania jak największych plonów przez rolników z koniecznością ochrony środowiska naturalnego.

Wprowadzenie na świecie substancji biologicznie czynnych ma w planach również firma Bayer CropScience. Takie środki już dziś są stosowane w ogrodnictwie, ale nie w uprawach polowych. Wchodzą one w skład preparatów biologicznych wykorzystujących aktywność mikroorganizmów, które naturalnie występują w glebie i w roślinach. Nie są szkodliwe dla otoczenia, ale zwalczają w skuteczny sposób pasożyty, grzyby, bakterie i inne mikroorganizmy powodujące niszczenie upraw. Eksperci uznają je za przyszłość nowoczesnego rolnictwa.

źródło: artykuł partnera ekobudowanie.pl