Zanieczyszczenie powietrza w Polsce tematem szkoleń dla lekarzy i nauczycieli

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce tematem szkoleń dla lekarzy i nauczycieli

W Piastowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli, lekarzy i pielęgniarek na temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii Balon.Lab, której organizatorem jest Stowarzyszenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii. Wydarzenie było pierwszym z cyklu spotkań zaplanowanych w Polsce w ramach kampanii Balon.Lab.

W pierwszej części warsztatów, dr hab. inż. Artur Badyda, adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, przekazał uczestnikom wiedzę na temat źródeł zanieczyszczeń, ich wpływu na zdrowie oraz rozwiązań energetycznych przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. W drugiej części spotkania płk dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii omówił wpływ zanieczyszczonego powietrza na stan zdrowia osób cierpiących z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i alergii. Ekspert kampanii podzielił się z uczestnikami praktyczną wiedzą na temat działań, które można podjąć w trosce o zdrowie i jakość życia.

Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne pomocne w przekazywaniu informacji uczniom, pacjentom i mieszkańcom gminy Piastów.

Wydarzenie było pierwszym z cyklu spotkań zaplanowanych w Polsce w ramach kampanii Balon.Lab. Informacje o kolejnych oraz materiały edukacyjne będą udostępniane na stronie www.forumfree.pl.

źródło: Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE)
zdjęcie: Pixabay