Pakiet klimatyczny, a korzyści dla miast

Pakiet klimatyczny, a korzyści dla miast

Wprowadzenie zasad pakietu klimatycznego, może zwiększyć lokalne bezpieczeństwo energetyczne i wykreować nowe miejsca pracy.

Wciąż słyszymy tylko o negatywnych następstwach wprowadzenia pakietu klimatycznego, tymczasem dla samorządów może być on szansą i dać impuls do rozwoju, uważa Zbigniew Michniowski, wiceprezydent Bielska Białej.

Jego zdaniem pakiet klimatyczny da impuls do rozwoju odnawialnych źródeł energii. A te mogą być rozwijane na szczeblu gmin. Taka rozproszona energetyka podniesie lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Spowoduje, że zmniejszy się emisja zanieczyszczeń, przekonuje Michniowski.

Pakiet klimatyczny ma być omawiany na konferencji ONZ w Kopenhadze. Według części specjalistów w obecnej sytuacji, gdy nie przyjmą go USA i Chiny, pakiet straci rację bytu.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.europarl.europa.eu