PSPS za wprowadzeniem parametryzacji wyrobów budowlanych

PSPS za wprowadzeniem parametryzacji wyrobów budowlanych

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) włączyło się w zainicjowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa środowiskową debatę na temat parametryzacji wyrobów budowlanych. W ocenie PSPS wprowadzenie do przepisów techniczno-budowlanych wymagań dotyczących właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w szerszym niż obecnie zakresie może być jedną z metod poprawy jakości wyrobów dostępnych na rynku oraz ułatwiać konsumentom wybór odpowiednich produktów.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  znakomicie rozumie potrzeby konsumentów wyrobów budowlanych, ocenił prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu Kamil Kiejna. W polskim prawodawstwie brakuje dziś regulacji szczegółowych, które dawałyby nabywcom miarodajną informację, jak odpowiednio dobierać wyroby budowlane zależnie od ich przeznaczenia. Obecnie nie sposób zweryfikować, czy deklarowane poziomy parametrów, decydujące o przydatności wyrobu do określonych zastosowań, rzeczywiście są do tych zastosowań przydatne. Producent deklaruje zgodność wyrobów z normami europejskimi, w których zastosowanie wyrobów opisane jest ogólnikowo. Konsument może być zdezorientowany, stwierdził szef PSPS.

PSPS stoi na stanowisku, że brak krajowych przepisów określających wymagane parametry techniczne wyrobów budowlanych przyczynił się do obniżenia jakości produktów stosowanych w polskim budownictwie. Obecnie, w odróżnieniu od okresu przed rokiem 2004, gdy obowiązywały Polskie Normy, o ofercie rynkowej decyduje w dużej mierze wyłącznie popyt wynikający z ceny produktu. Oznacza to, że najtańsze wyroby budowlane o najniższej jakości częściej niż dawniej znajdują odbiorców. Pamiętajmy poza tym, że bezpieczeństwo użytkowania wyrobu zależy nie tylko od zgodności z deklaracją, ale także od przydatności wyrobu do określonego zastosowania w inwestycji budowlanej. Nabywcy często nie zdają sobie z tego sprawy, podkreślił prezes Kiejna.

Prezes PSPS przypomniał, iż akcje informacyjne dla konsumentów to jedno z podstawowych działań prowadzonej przez niego organizacji: Uczymy, na co zwracać uwagę, kupując styropian, oraz przestrzegamy, że najtańsze i najsłabsze materiały termoizolacyjne mogą nie zapewniać skutecznego ocieplenia, a w konsekwencji zakładanych oszczędności w kosztach ogrzewania. Edukacja rynku to jednak zadanie na lata. Wzmocnienie naszych starań formalnymi wymogami w zakresie minimalnych parametrów wyrobów do izolacji cieplnej do poszczególnych zastosowań w budownictwie z pewnością przyspieszyłoby ten proces. Nasze stowarzyszenie, z poparciem  resortu infrastruktury i budownictwa, rozpoczęło już takie prace nad minimami aplikacyjnymi dla styropianu. Doceniamy, że Ministerstwo przychylnie odnosi się to tego typu inicjatyw branżowych, powiedział prezes Kiejna. Zadeklarował również, że Stowarzyszenie popierać będzie wszelkie działania Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na rzecz opracowania, ustanowienia i wprowadzenia do polskich przepisów budowlanych regulacji, które określałyby obligatoryjne minimalne poziomy parametrów technicznych do podstawowych zastosowań wyrobów do izolacji budynków.

źródło i zdjęcie: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu