Światowy Dzień Ziemi 2017

Światowy Dzień Ziemi 2017

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, którego tegorocznym tematem jest ochrona różnorodności biologicznej. Jest to ważne i szczególnie nam bliskie zagadnienie, zwłaszcza w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczeń wód i powietrza. Hasło tegorocznych obchodów to - "W kierunku natury".

Jest wiele definicji bioróżnorodności, a jedną z ostatnio sformułowanych jest definicja zamieszczona w Milenijnym Przeglądzie Ekosystemów: "Bioróżnorodność jest zmiennością żywych organizmów wszystkich środowisk występujących na Ziemi, włączając w to siedliska lądowe, morskie, inne ekosystemy wodne oraz ekologiczne kompleksy złożone z tych siedlisk; obejmuje ona zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe, między gatunkami i zróżnicowanie ekosystemów. Bioróżnorodność tworzy podstawę szerokiego wachlarza świadczeń ekosystemów, który w istotny sposób kształtuje dobrobyt człowieka."

Tematyka dotycząca bioróżnorodności jest szeroka i na pewno nie zdołamy omówić wszystkich jej aspektów. Do udziału w projekcie zapraszamy instytucje i instytuty zajmujące się bioróżnorodnością, dzieci i młodzież, społeczności lokalne, osoby zajmujące się ochroną przyrody społecznie i zawodowo, przedstawicieli administracji samorządowej a także przedstawicieli sektora prywatnego uwzględniających programy środowiskowe w strategii rozwoju firmy.

Organizator pragnie podczas festynu finałowego na Polu Mokotowskim, który odbędzie się 4 czerwca 2017 r. w Warszawie, przybliżyć jak najwięcej tematów związanych z bioróżnorodnością i potrzebą jej ochrony. Należy edukować społeczeństwo w tej dziedzinie.

Atrakcyjny program i oferta edukacyjno-ekologiczna Światowego Dnia Ziemi 2017 zachęca do licznego przybycia na Pole Mokotowskie w Warszawie. Przewidziane są liczne warsztaty i zajęcia dla dzieci oraz młodzieży, a także konkursy i kiermasze towarzyszące.

źródło i zdjęcie: Dzienziemi.org.pl