Raport "Rynek fotowoltaiki w Polsce '2017". Komu opłaca się inwestować?

Raport "Rynek fotowoltaiki w Polsce '2017". Komu opłaca się inwestować?

Czy aktualne uwarunkowania prawne stwarzają korzystne warunki do inwestycji w OZE? Kto może inwestować, aby nie stracić? Odpowiedzi na te pytania w raporcie "Rynek fotowoltaiki w Polsce ‘2017”.

Analizy IEO wskazują, że dobre efekty mogą przynieść inwestycje w formule prosumenta biznesowego, nawet bez konieczności korzystania z dotacji. Kim jest prosument biznesowy? Prosumentem biznesowym (inaczej przemysłowym autoproducentem energii z OZE) może zostać firma, która dzięki własnej instalacji OZE będzie produkować energię elektryczną na własne potrzeby, tym samym zmniejszając koszt jej zakupu. Koszty energii rosną najszybciej zwłaszcza dla małych i średnich firm z różnych branż produkcyjnych i usługowych. Firmy o wysokim poziomie zużycia i znacznym udziale kosztów energii w koszcie produkcji, przy spodziewanym dalszym wzroście cen energii, mogą odnosić szereg korzyścią z autoprodukcji energii w mikroinstalacji lub małej instalacji OZE. Dotyczy to zwłaszcza firm korzystających z taryf "C", dla których występują najwyższe stawki za energię czynną oraz składniki zmienne opłaty dystrybucyjnej.

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował piątą już edycję raportu "Rynek fotowoltaiki w Polsce ‘2017", który tradycyjnie zawiera syntezę stanu rozwoju branży i prezentację trendów rynkowych w fotowoltaice. Raport jest wynikiem szczegółowego badania rynku i powstaje we współpracy z firmami z branży. W raporcie zaprezentowano dane statystyczne dotyczące sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat (import, eksport, segmentacja rynku krajowego), możliwości rozwoju rynku oraz dominujące modele biznesowe dla branży fotowoltaicznej w Polsce wynikające z ram prawnych i uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych.

Łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce na koniec 2016 r. wyniosła ok. 199 MW. Moc instalacji fotowoltaicznych, w tym farm słonecznych zbudowanych w zasadniczym, obowiązującym do połowy 2016 r. systemie wsparcia w postaci zielonych certyfikatów przekroczyła 99 MW. Pozostałe 100 MW zainstalowano w mikroinstalacjach podłączonych do sieci, ale nie korzystających z systemu zielonych certyfikatów. Głównymi wytwórcami energii w mikroinstalacjach są osoby fizyczne, coraz częściej jednak instalacje takie powstają w przedsiębiorstwach. U osób fizycznych dominują instalacje mniejsze - mikroinstalacje do 10 kW stanowią ponad 90 % wszystkich mikroinstalacji zainstalowanych u osób fizycznych. Z kolei u przedsiębiorców powstają zazwyczaj mikroinstalacje większe - instalacje powyżej 10 kW stanowią ok. 63 %.

Niestabilność przepisów i ulotność dotacji w 2016 r. oraz niepewność (obawy) inwestorów o warunki wsparcia w 2017 r. spowodowały, że rynek fotowoltaiki w ub. roku rozwijał się impulsywnie jako wypadkowa wielu czynników. Bardzo trudno związać faktyczne efekty rynkowe i sprzedażowe branży PV z instrumentami wsparcia. Obraz polskiego rynku fotowoltaiki jaki wyłonił się po przedstawieniu danych statystycznych za 2016 rok świadczy bardziej o żywotności technologii i niezmienności poparcia społecznego dla niej niż o świadomie realizowanej polityce wobec OZE.

źródło: IEO
zdjecie: Pixabay