Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych

Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych

Do konsultacji społecznych został skierowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt programu priorytetowego dotyczącego dofinansowania energooszczędnych domów drewnianych.

Dofinansowanie budownictwa drewnianego doskonale wpisuje się w "Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020" oraz w cele NFOŚiGW, do których należy m.in. wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości powietrza, zlokalizowanych w słabiej rozwiniętych regionach kraju, dzięki czemu kierowane środki, obok walorów ekologicznych, odgrywają ważną rolę w procesie społecznego i gospodarczego rozwoju Polski. Na bazie doświadczeń z Programu Priorytetowego "Poprawa efektywności energetycznej. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych" Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował program dofinansowania energooszczędnych domów drewnianych. NFOŚiGW informuje, iż program skierowany będzie do osób fizycznych chcących wybudować lub kupić jednorodzinny dom drewniany.

Program priorytetowy "Poprawa, jakości powietrza. Część 7) Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych" jest jednym z głównych działań projektu realizowanego we współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz Lasami Państwowymi pn. "Polskie domy drewniane - mieszkaj w zgodzie z naturą", który jest uzupełnieniem rządowego programu "Mieszkanie plus", a tym samym odpowiedzią na niewystarczającą liczbę mieszkań na polskim rynku.

źródło: Wiadomości Rolnicze Polska
zdjęcie: Pixabay