Energooszczędne budownictwo skutecznym sposobem redukcji CO2 i ochrony klimatu

Energooszczędne budownictwo skutecznym sposobem redukcji CO2 i ochrony klimatu

Oszczędności energii, dzięki lepszym energetycznie budynkom, to ogromne i opłacalne źródło redukcji CO2 - taka jest zgodna opinia Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) i WWF, przedstawiona podczas Konferencji klimatycznej COP 15 w Kopenhadze. Poprawiając standard energetyczny budynków, przeciwdziała się zmianom klimatu, a jednocześnie tworzy miejsca pracy i sprzyja zrównoważonemu rozwojowi.

Budynki nie muszą być największym konsumentem energii na świecie, choć obecnie odpowiadają za blisko 40% jej zużycia, a tym samym za emisję ogromnej ilości CO2. Według Międzynarodowej Agencji Energii bez trudu i ponoszenia kosztów można efektywnie zmniejszyć aż o 75% ilość energii wykorzystywanej w domach, mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej głównie na ogrzewanie, podgrzanie ciepłej wody i klimatyzację.

Również WWF uznaje kwestię  oszczędności energii w budynkach za priorytetową. Kim Carstensen, Dyrektor proekologicznej grupy WWF - Global Climate Initiative podkreśla, że efektywne wykorzystanie energii w budownictwie to najszybszy, najtańszy i najważniejszy sposób na ograniczenie emisji CO2. Jest on sprawdzony i skuteczny. Nie tylko nie wymaga od nas żadnych poświęceń, ale wręcz przyczynia się do poprawy jakości życia.

Powszechne i efektywne wykorzystanie energooszczędnego budownictwa jako metody na ograniczenie emisji CO2 i ochronę klimatu przed dalszymi zmianami nie dokona się samoistnie. Potrzebne jest wsparcie ze strony rządów i biznesu. Konieczne jest bowiem dostosowanie starych budynków do współczesnych standardów energooszczędności. Nowe obiekty powinny natomiast być konstruowane w taki sposób, aby zużywać jak najmniej energii i czerpać ją przede wszystkim z odnawialnych źródeł, podkreślał Eelco van Heel, Prezes Grupy Rockwool podczas konferencji COP15 w Kopenhadze.

Efektywne wykorzystanie energii w budynkach, obok skutecznej redukcji szkodliwych gazów cieplarnianych, a co za tym idzie, czystszego środowiska naturalnego, zapewnia także wiele innych korzyści. Konsumenci obniżają koszty ogrzewania swoich domów i mieszkań, poprawiając jednocześnie warunki życia. Biznes zyskuje miliony miejsc pracy. Rządom efektywność energetyczna ułatwia zapewnienie dostaw energii, a tym samym poprawia bezpieczeństwo energetyczne państw, stymuluje ich rozwój, poprawia zdrowotne warunki  życia społeczeństw.

Dodatkowe informacje na temat energooszczędnego budownictwa jako sposobu redukcji CO2 dostępne są na stronach:

http://www.rockwool.com/energy+efficiency/downloads, http://www.iea.org/G8/2008/G8_EE_recommendations.pdf.

źródło i zdjęcie: Informacja prasowa