Kronika budowy pierwszego w Polsce wysoko energooszczędnego domu LUMINA, etap III

Kronika budowy pierwszego w Polsce wysoko energooszczędnego domu LUMINA, etap III

Etap III budowy pierwszego w Polsce wysoko energooszczędnego domu LUMINA to ułożenie stropu. Montaż stropów w budynkach jednorodzinnych często stanowi krytyczny moment z uwagi na wymagającą sporo czasu technologię montażu.

Stropy w domu wysoko energooszczędnym LUMINA zostały zaprojektowane jako systemowe YTONG. Gotowe, docięte elementy przywieziono na plac budowy i 25 listopada ułożono bezpośrednio na murze - ścianach zewnętrznych i konstrukcyjnych wewnętrznych. Szerokość wieńca żelbetowego, w którym kotwione są pręty zbrojenia, układane w poszerzonej spoinie podłużnej między płytami, nie powinna być mniejsza niż 60 mm. Na ścianach zewnętrznych wystawiono również zbrojenie trzpieni, stabilizujących ściankę kolankową poddasza. Ostatnim elementem wykonywania stropu jest zalanie betonem uzbrojonych już wcześniej wieńców.

Montaż stropów w budynkach jednorodzinnych często stanowi krytyczny moment z uwagi na wymagającą sporo czasu technologię montażu. To opóźnia znacznie prace murarskie prowadzone na wyższych kondygnacjach. Zastosowanie stropów YTONG ten problem minimalizuje, dodatkowo zapewniając lepszą termoizolację.

Z czego wynika tak duża absorpcja czasu potrzebnego na montaż stropów i jakie są tego skutki?

Piotr Harassek - ekspert z firmy Xella Polska Sp. z o.o.

Stropy wykonywane jako konstrukcja żelbetowa, gęstożebrowa wymagają długiego układania belek w równych odstępach oraz wykonywania wielu podpór montażowych. Dopiero po ułożeniu belek i wypełnieniu konstrukcji pustakami stropowymi możliwe jest wylanie betonu. Strop może być zatem obciążony dopiero po wstępnym związaniu betonu, co zazwyczaj trwa kilka dni. Zdemontowanie podpór możliwe jest nie prędzej niż po czterech tygodniach. Taka technologia montażu opóźnia więc prace murarskie prowadzone na wyższych kondygnacjach.

Co daje zatem użycie stropów YTONG?

Piotr Harassek

W przeciwieństwie do stropów gęstożebrowych, płyty stropowe YTONG montowane są za jednym razem, a konstrukcję stropu można obciążać od razu. Dzięki temu, murowanie ścian kolejnej kondygnacji może się rozpocząć znacznie szybciej. Jednocześnie, montaż stropów YTONG nie wymaga podpór pośrednich, co nie utrudnia prac prowadzonych poniżej stropu.

Dom jednorodzinny LUMINA jako budynek wysoko energooszczędny wymaga odpowiedniej izolacji termicznej. Jaką rolę mają tutaj stropy YTONG?

Piotr Harassek

Przede wszystkim chodzi o to, aby wpływ mostków termicznych na straty ciepła był możliwie mały. Płyty stropowe YTONG to elementy ze zbrojonego betonu komórkowego. Oznacza to, że jest to konstrukcja cieplejsza od tradycyjnych stropów gęstożebrowych.

Także ściany LUMINY budowane są z bloczków YTONG. Czy połączenie ich ze stropem zapewni skuteczną termoizolację i wyeliminuje mostki termiczne, przez które ucieka ciepło?

Piotr Harassek

Stropy YTONG wykonywane są z betonu komórkowego odmiany PP4,4/0,55 o współczynniku przewodzenia ciepła ?10,dry = 0,16 W/mK. W efekcie, połączenie stropu ze ścianą nie stanowi mostku termicznego w tak dużym stopniu, jak w przypadku stropów tradycyjnych. Tak dobra izolacyjność termiczna ma jednocześnie duże znaczenie w przypadku elementów stropowych wysuniętych poza obrys niższych kondygnacji. Dzięki temu, odpowiednią izolacyjność termiczną osiąga się przy zastosowaniu cieńszych warstw materiałów izolacyjnych.

Wspomniany beton komórkowy należy do materiałów naturalnych. Jakie znaczenie ma ta ?naturalność? w budowie LUMINY? Co gwarantuje przyszłym mieszkańcom?  To tworzywo trwalsze i zdrowsze od tradycyjnych materiałów?

Piotr Harassek

Beton komórkowy jest materiałem o jednym z najniższych współczynników promieniotwórczości naturalnej spośród materiałów budowlanych. Jednocześnie jest to materiał paroprzepuszczalny. W połączeniu z dobrą izolacyjnością termiczną, w budynku panują odpowiednie warunki mieszkalne - przyjazny mikroklimat i odpowiednia temperatura. W przypadku stropów YTONG, ważne jest, że jest to technologia "sucha" - ich montaż nie wymaga stosowania dużej ilości zaprawy, nie wspominając o wylewaniu betonu i jego pielęgnacji. Dzięki temu budynek już na wstępie ma mniej wilgoci technologicznej, nie wymaga sezonowania, a mikroklimat szybko osiąga optymalny poziom.

Kolejnym etapem budowy będzie przygotowanie i zalewanie wieńca stropowego.

źródło i zdjęcie: ARCHIPELAG