Energooszczędne i zrównoważone budownictwo a zmiany klimatyczne

Energooszczędne i zrównoważone budownictwo a zmiany klimatyczne

Na grudniowym szczycie klimatycznym nie zabrakło wydarzeń poświęconych energooszczędnemu i zrównoważonemu budownictwu. Okazuje się, że aż 40% światowej energii zużywają budynki. Redukcja tego wskaźnika o połowę, przyniosłaby ogromne oszczędności, zarówno poszczególnym mieszkańcom i właścicielom domów, jak również całemu społeczeństwu.

Każde euro wydane na izolację budynku zapewnia w czasie jego użytkowania do 11 euro zwrotu. Biorąc pod uwagę miliony nieocieplonych lub niedostatecznie ocieplonych budynków jest to ogromny potencjał oszczędności - takie wyniki badań zaprezentował Tony Robson, CEO firmy Knauf Insulation, podczas towarzyszącej szczytowi konferencji tematycznej, przygotowanej przez Responding to Climate Change (RTCC) - światową platformę informacji na temat zmian klimatu i wyzwań zrównoważonego rozwoju.

Coraz bardziej dostrzegana na całym świecie jest kluczowa rola budownictwa energooszczędnego. Unia Europejska ustanowiła w ostatnim czasie nowe prawo dotyczące efektywności energetycznej budynków, które będzie obowiązywało budynki wznoszone po roku 2020.

Zdaniem wielu specjalistów, wszystkie działania zmierzające do redukcji zużycia energii przez budynki, to konieczność, która niesie ze sobą również ogromne wyzwania i potencjalne zagrożenia. Przede wszystkim powinniśmy zapewnić wsparcie finansowe właścicielom budynków i zagwarantować dostęp do odpowiednich szkoleń, w szczególności wykonawcom oraz architektom, mówi Tony Robson - w przeciwnym wypadku, będą to jedne z największych przeszkód w walce ze zmianami klimatu.

To nie wszystko. Wysiłki mające na celu rozwój zrównoważonego budownictwa, powinny iść w parze z dostępem do materiałów i technologii przyjaznych dla środowiska. Przykładem takiego produktu jest m.in. nowa, naturalna wełna mineralna w ECOSE Technology, produkowana przez firmę Knauf Insulation, zapewnił Robson. Innowacyjna izolacja, dzięki zmniejszonej energii skumulowanej oraz zastąpieniu tradycyjnego fenelowo-formaldehydowego spoiwa przez technologię bazującą na odnawialnych składnikach, spełnia zasady zrównoważonego rozwoju.

Wiele jest jednak do zrobienia w zakresie rozwoju budownictwa energooszczędnego. Musimy zwracać większą uwagę na efektywność energetyczną w budownictwie - to zapewni ochronę środowiska oraz oszczędność finansową.

źródło: www.gs24.pl
zdjęcie: www.otodom.pl