Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

Śląskie jednostki naukowe poprowadzą projekt badawczy dotyczący zwiększania efektywności energetycznej budynków. Celem tego badania będzie opracowanie listy zasad sprawnego i jak najskuteczniejszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło wyniki konkursu na wykonanie zadania "Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie?. Jedynym wykonawcą będzie konsorcjum naukowo-przemysłowe Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej (jako lider), Uniwersytetu Śląskiego, Głównego Instytutu Górnictwa oraz Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

W tej chwili głównym problemem są nie do końca rozpoznane możliwości wykorzystania OZE w poszczególnych lokalizacjach, mówi dr Stanisław Grygierczyk z Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego, współautor projektu.

Zwycięskie konsorcjum planuje przeprowadzić analizę wielokryterialną. Ustali dobór technologii i OZE właściwych dla warunków środowiskowych danego terenu, określonego typu budynków (zarówno wolno stojących obiektów mieszkalnych, jak i zespołów budynków czy biurowców) mając na względzie jak najkorzystniejszą stronę finansową inwestycji. Najpierw zbadana będzie m.in. efektywność energetyczna i kosztowa OZE w dotychczas zrealizowanych inwestycjach. Tu jako przykład posłużą inwestycje Grupy Euro-Centrum, które w dalszym etapie wykorzystane będą do analizy technicznej.

Efektem końcowym 3-letnich badań będzie program komputerowy do oceny wpływu struktury budynku na zapotrzebowanie energii, możliwość wykorzystania OZE oraz efektów energetycznych i ekologicznych. Planowana jest także publikacja z rekomendacjami dotyczącymi wdrażania OZE. Oba efekty badań mają pomóc w realizacji pakietu energetycznego 3x20, który wymaga między innymi, by do 2020 roku 15 proc. energii pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Projekt śląskiego konsorcjum powstał latem tego roku. Pracami nad jego stworzeniem kierował profesor Joachim Kozioł z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Jego realizacja rozpocznie się w pierwszej połowie tego roku, po podpisaniu umowy NCBiR z członkami konsorcjum.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.hydro.com