Barometr Rynku. Przyszłość - Energii Odnawialnej

Barometr Rynku. Przyszłość - Energii Odnawialnej

Kongres ?Barometr Rynku - Przyszłość Energii Odnawialnej? zorganizowany jest w odpowiedzi na szybko rozwijający się sektor energii odnawialnej w Polsce oraz zadania postawione przez Unię Europejską.

Nasz kraj stoi przed koniecznością zwiększenia efektywności wykorzystania energii i zmianą struktur źródeł jej wytwarzania, dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa i gospodarki.

W trakcie dwudniowego programu konferencji poruszane będą najważniejsze zagadnienia, w ramach następujących bloków tematycznych:

 • Biogaz
 • Biomasa
 • Biopaliwa
 • Energia skojarzona
 • Energia słoneczna
 • Energia wiatrowa
 • Energia wodna
 • Finansowanie
 • Prawodawstwo energetyczne

?Barometr Rynku - Przyszłość Energii Odnawialnej?  łączy w jednym czasie i miejscu cykl konferencji wraz z częścią wystawienniczą i dedykowany jest do firm oraz instytucji zainteresowanych inwestycjami w rynku energii odnawialnej, wytwarzaniu energii z naturalnych źródeł oraz finansowaniem działalności z tego zakresu. Zaproszenie do uczestnictwa kierowane jest do grupy:

 • Firm budowlanych
 • Zarządców i administratorów obiektów
 • Dyrektorów technicznych
 • Inwestorów
 • Importerów, dystrybutorów oraz hurtowni
 • Banków, funduszy inwestycyjnych
 • Kancelarii prawnych i doradczych
 • Architektów i projektantów
 • Firm transportowych
 • Jednostek samorządu terytorialnego

Część wystawiennicza skupi firmy z sektora energii odnawialnej i pozwoli zapoznać się z ofertą wiodących firm z branży. Dzięki niej uczestnicy i wystawcy będą mieli sposobność do nawiązywania kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń.

Kongres będzie imprezą cykliczną, która na stałe wpisze się w kalendarz imprez biznesowych, dotyczących możliwości rozwoju polskiej gospodarki.

źródło i zdjęcie: www.barometr-rynku.com