Tlenek węgla - cichy zabójca

Tlenek węgla - cichy zabójca

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem jest wciąż niebezpieczny. Każdego dnia media alarmują o zatruciach i zaczadzeniach. Aby uniknąć tragedii należy dbać o instalacje kominowe w domu oraz dokonywać regularnych przeglądów urządzeń grzewczych.

Tlenek węgla jest bezbarwnym, bezwonnym i niedrażniącym gazem. Jest to bardzo toksyczny związek chemiczny, trochę lżejszy od powietrza - dlatego też łatwo przenika przez ściany i stropy budynku. Do pierwszych objawów wskazujących na zatrucie czadem należą ból głowy, senność i wymioty. Toksyczne działanie tlenku węgla powoduje niedotlenienia tkanek. Najbardziej na niedotlenienie wrażliwy jest ośrodkowy układ nerwowy oraz układ naczyniowo-sercowy.

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych. Przyczyną zatruć czadem może być wadliwa instalacja grzewcza, niedrożny przewód kominowy lub jego brak. To może spowodować, że piecyk gazowy wytworzy  29 dm sześciennych tlenku węgla w ciągu jednej minuty. Taka dawka może zabić. Jeśli w niesprawnej instalacji kominowej powstawanie zjawisko ciągu wstecznego, dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, będzie cofać się z powrotem do pomieszczenia.

Zatrucie tlenkiem czadu to wynik niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń grzewczych. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy poddać kontroli wszelkie zainstalowane w domu urządzenia: piece grzewcze (kąpielowe i centralnego ogrzewania) zasilane gazem, olejem opałowym oraz paliwem stałym. Należy pamiętać, że również niesprawny kominek może być źródłem niebezpieczeństwa.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego ma obowiązek czyszczenia przewodów kominowych oraz dokonywania regularnej  konserwacji instalacji grzewczych. Obowiązki te wynikają z art. 61 i 62 ustawy "Prawo budowlane" oraz przepisów przeciwpożarowych.

opr.: Aneta Sadlik
zdjęcie: rzeszow4u.pl