Jak Europa radzi sobie ze śmieciami?

Jak Europa radzi sobie ze śmieciami?

W 2008 roku przeciętny mieszkaniec krajów UE "wyprodukował" 524 kg odpadów. 40 proc. śmieci było wyrzucanych na składowiska, 23 proc. poddanych recyklingowi, 20 proc. spalanych, a 17 proc. kompostowanych.

Od tej średniej daleko odbiegają dane dla Polski, zarówno pozytywnie, jak negatywnie. Różne były poziomy wielkości odpadów komunalnych w poszczególnych krajach. Najmniej śmieci na jednego mieszkańca powstaje ich w Czechach (306 kg), niewiele więcej w Polsce (320 kg), a najwięcej w Danii (802 kg).

Do ich "produkcji" odpadów przyczynia się zarówno różny poziom ogólnej konsumpcji gospodarstw domowych, jak również działalność sektora publicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw, zaznacza Eurostat, z którego pochodzą te dane. Ponad 700 kg odpadów na mieszkańca przypadło, poza Danią, w: Irlandii, Luksemburgu, na Cyprze i Malcie, w Holandii i Austrii.

Najwięcej odpadów komunalnych poddawano recyklingowi w Niemczech (48 proc.), w Szwecji i Belgii (po 35 proc.), Holandii i Irlandii (po 32 proc.) oraz Słowenii (31 proc.). W Polsce przetwarzano tylko 9 proc. śmiec. Za Polską uplasowało się jeszcze siedem krajów o mniejszym poziomie recyklingu.

Ogólnie, 60-70 proc. śmieci poddawano recyklingowi lub kompostowaniu (rozumianemu jako proces biodegradacji lub podobne metody) w: Austrii, Niemczech i Holandii (69 proc. w Belgii).

Z kolei najwięcej odpadów spalano w: Danii (54 proc.), Szwecji (49 proc.), Holandii (39 proc.), Belgii i Luksemburgu (po 36 proc.), Niemczech (35 proc.) i Francji (32 proc.).

Eurostat podkreśla, że na drugim biegunie, gdzie ponad 90 proc. śmieci wyrzuca się na składowiska, jest pięć krajów. Są to: Bułgaria (100 proc.), Rumunia (99 proc.), Malta (97 proc.), Litwa (96 proc.) i Łotwa (93 proc.). W Polsce na hałdy trafiło w 2008 r. 87 proc. śmieci, 4 proc. kompostowano, a 1 proc. spalono.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.ulicafotograficzna.pl