Europa oparta o źródła odnawialne

Europa oparta o źródła odnawialne

Organizacja WWF z zadowoleniem przyjęła główny wniosek raportu firmy McKinsey na temat różnych wariantów ograniczenia zużycia węgla w sektorze energetycznym Unii Europejskiej do roku 2050.

Raport potwierdza, że osiągnięcie 100% zaopatrzenia w energię ze źródeł odnawialnych jest technicznie możliwe. Jak podaje WWF wyniki raportu wskazują, że obawy dotyczące wysokich kosztów i zawodności systemu energetycznego opartego w pełni na energii odnawialnej są bezzasadne.

Całkowite koszty elektryczności w tym wariancie są zaledwie o 5-10 proc. wyższe niż w innych scenariuszach niskowęglowych uwzględnionych w raporcie.

To doskonała wiadomość. Raport potwierdza , że nasza wizja całkowitego oparcia systemu elektroenergetycznego na źródłach odnawialnych do 2050 roku jest uzasadniona ekonomicznie, powiedział Wojciech Stępniewski, kierownik projektu ?Klimat i energia? WWF Polska.

Kolejnym krokiem Unii powinno być stworzenie długoterminowej strategii przejścia na energetykę odnawialną do 2050 roku. Taki zrównoważony kierunek rozwoju sektora energetycznego w Europie pozwoli jednocześnie chronić klimat, ograniczyć zagrożenia związane z energetyką nuklearną i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Jest najefektywniejszy, tworzy najwięcej miejsc pracy i akceptuje go największą część społeczeństwa.

Raport dotyczący m.in. źródeł odnawialnych wykonany został na zlecenie Europejskiej Fundacji Klimatycznej (European Climate Foundation), we współpracy z licznymi przedstawicielami sektora energetycznego.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.sxc.hu