Drugi eatp kampanii "Chrońmy klimat w Warszawie"

Drugi eatp kampanii "Chrońmy klimat w Warszawie"

Rozpoczęła się realizacja drugiego etapu kampanii edukacyjno-informacyjnej "Chrońmy klimat w Warszawie", w ramach którego przygotowano plansze prezentujące "10 zwyczajów Wawka, ekologicznego mieszkańca Warszawy".

Wawek, ekologiczny mieszkaniec stolicy, przedstawiając swoje codzienne proekologiczne zwyczaje, takie jak całkowite wyłączanie z prądu urządzeń elektrycznych, prowadzenie segregacji odpadów, kupowanie lokalnych produktów, korzystanie z komunikacji publicznej, tłumaczy pozytywny wpływ takich zachowań na klimat i stan środowiska naturalnego w Warszawie.

Przygotowując kampanię "Chrońmy klimat w Warszawie?, mieliśmy nadzieję, że widoczne gołym okiem, również w naszym mieście, zmiany klimatu, przekonają mieszkańców stolicy do podjęcia codziennych działań dla dobra środowiska. Każdy z nas może we własnym zakresie chronić środowisko i klimat, jedyne co potrzeba, to chęć zmiany nawyków na bardziej ekologiczne. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że podejmowane przez warszawiaków prośrodowiskowe działania przyczynią się również do tego, że Warszawa będzie czystsza, piękniejsza, bardziej zielona i przyjazna zarówno ludziom, jak i zwierzętom, tłumaczy Marta Kałużyńska z Fundacji Nasza Ziemia, koordynatorka kampanii.

Kampania "Chrońmy klimat w Warszawie? to część programu edukacyjnego "Klimat dla Ziemi, ciepło dla Warszawy" skierowanego do wszystkich mieszkańców Warszawy realizowanego wspólnie już trzeci rok przez Fundację Nasza Ziemia, firmę Vattenfall Heat Poland i Warszawę.

źródło: www.portalsamorządowy.pl
zdjęcie: www.studentbuduje.pl