Rynek energii tematem II Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Rynek energii tematem II Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Bariery w rozwoju rynku energii w Polsce, nowe zasady handlu energią i pozycja regulatora - to główne tematy, jakie zostaną poruszone podczas II Europejskiego Kongresu Gospodarczego w sesji "Energetyka. Rynek energii elektrycznej."

Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w Katowicach, w dniach 31 maja - 2 czerwca br. 31 maja odbędzie się panel "Polityka energetyczna". Pakiet energetyczno-klimatyczny, podczas którego omawiane będą największe wyzwania i zagrożenia stojące przed europejską energetyką.

1 czerwca odbędzie się dyskusja "ABC efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach", gdzie omawiany będzie m.in. projekt ustawy o efektywności energetycznej, w tym system białych certyfikatów, i wskazywane będą skuteczne sposoby ograniczania zużycia mediów energetycznych. Drugą sesją tego dnia będzie "ABC efektywności energetycznej. Energia w miastach i regionach", gdzie pokazane zostaną jedne z najlepszych w Polsce rozwiązań, jak efektywnie zarządzać energią w miastach i obiektach komunalnych.

Podczas sesji poświęconej rynkowi energii elektrycznej, która odbędzie się 2 czerwca, będzie mowa także m.in. o rosnącej pozycji dużych grup energetycznych i wdrożeniu III pakietu liberalizacyjnego Unii Europejskiej.

Dyskutanci zastanawiać się będą także nad wzmocnienia pozycji odbiorców energii, skutkami wprowadzenia obowiązku sprzedaży przez wytwórców energii na giełdzie oraz taryfikacji sprzedaży energii.

Więcej o Europejskim Kongresie Gospodarczym na stronie www.eec2010.eu.

źródło i zdjęcie: www.wnp.pl