Co z Krajowym Planem Działań w zakresie OZE?

Co z Krajowym Planem Działań w zakresie OZE?

Organizacje pozarządowe i grono ekspertów działających w obszarze sektora energetyki odnawialnej, wystosowały apel do premiera Donalda Tuska z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie przygotowania Krajowego Planu Działań (KPD) w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Ministerstwo Gospodarki upubliczniło projekt Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) 25 maja br., prosząc o przesyłanie uwag do projektu do dnia 11 czerwca. Zdaniem sygnatariuszy apelu, przytłaczająca większość organizacji przesłała wyjątkowo negatywne opinie wskazujące nie tylko szereg błędów merytorycznych, ale i niedotrzymanie standardu przygotowania Krajowego Planu Działań wskazywanego w treści Dyrektywy 2009/28/WE.

Do dnia wysłania apelu nie odbyło się żadne spotkanie podsumowujące przesłane uwagi, nie zakończono więc w ten sposób formalnie procesu konsultacji społecznych. Autorzy listu twierdzą, że nikt w Ministerstwie Gospodarki nie chce udzielić informacji o tym, jak dalej przebiegał będzie proces formułowania treści KPD. Autorzy apelu oceniają, że od samego początku tworzenia tego dokumentu towarzyszył mu brak transparentności.

Projekt KPD zaakceptowany przez Radę Ministrów RP powinien zostać przesłany do Komisji Europejskiej, zgodnie z zapisami Dyrektywy nie później niż do końca czerwca bieżącego roku.

Sygnatariusze niniejszego apelu zwracają się do Pana Premiera z prośbą o osobisty nadzór nad tym wyjątkowo ważnym procesem. Sektor energetyki odnawialnej w ciągu najbliższego dziesięciolecia będzie musiał pełnić znaczącą rolę w wytwarzaniu różnego rodzaju energii. Bez klarownego planu jakim właśnie ma być Krajowy Plan Działań, realizacja tych celów przez sektor nie będzie możliwa, a Państwo ponosić będzie, poprzez konieczność zakupu z zagranicy brakującej w bilansie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, zbędne, znaczące, koszty wynikające z zapisów Dyrektywy 2009/28/WE, czytamy w liście do Donalda Tuska.

Pod apelem podpisali się: Jarosław Mroczek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej; dr Stanisław M. Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki; Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny, przewodniczący - Polska Geotermalna Asocjacja; Robert Cyglicki dyrektor Greenpeace Polska; Magdalena Dul-Komosińska, dyrektor naczelny zarządu WWF Polska.

Poparcie do apelu wyraziły także organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.streemo.pl