System certyfikacji budynków LEED oraz BREEAM

System certyfikacji budynków LEED oraz BREEAM

Polska jako jeden z krajów członkowskich UE musi spełniać wymogi formalno-prawne w zakresie prawa wspólnotowego. Jedną z istotnych zasad krajów członkowskich UE jest zrównoważony rozwój, który znajduje swoje zastosowanie w polityce budowlanej.

Niemcy, Wielka Brytania, USA to kraje które wiedzą jak ważny jest system oceny budynków. Budynek posiadający taki certyfikat to obiekt, którego cechuje wysoki poziom zastosowanych technologii i materiałów budowlanych. Podstawowy element klasyfikujący budynek do przeprowadzenia oceny wg systemu certyfikacji budynków to spełnienie warunków wstępnych.

Nowo powstały budynek oceniany jest zgodnie z przyjętymi kryteriami, właściwymi dla danego systemu. Obiekt budowlany podlega badaniom pod względem m.in. wartości ekologicznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych, funkcjonalnych, technicznych.

Obecnie wszystkie istniejące systemy bazują na dwóch systemach stosowanych na całym świecie, tj. na amerykańskim LEEDoraz na brytyjskim BREEAM. Wielokryterialny system oceny budynków LEED istnieje od 1994 r. Inicjatorem założenia systemu jest organizacja non-profit USGBC (US Green Building Council). Organizacja została powołana w 1993 r i obecnie skupia m.in. firmy deweloperskie, agencje rządowe. Głównym celem organizacji jest promowanie i wyznaczanie standardów budownictwa ekologicznego, które to obecnie stanowi główny trend w branży budowlanej.

Oceną objęte są głównie budynki komercyjne, ale również istniejące budynki, budynki mieszkalne, otoczenie budynków, wnętrza budynków itp. Oceniany budynek lub przestrzeń zdobywa punkty, maksymalna ilość punktów do zdobycia to 100. Na podstawie punktów określa się poziom certyfikowany. Wyróżnia się cztery poziomy:

  • 40-49 pkt - poziom certyfikowany,
  • 50-59 pkt- poziom srebrny,
  • 60-69 pkt- poziom złoty,
  • 80 pkt- poziom platynowy.

Brytyjski system oceny budynków BREEAM powstał w 1990 r. i stosowany jest w przypadku nowo powstałych budynków oraz założeń urbanistycznych jak i dla budynków i założeń urbanistycznych już istniejących. Teren lub budynek oceniany jest w skali pkt (w zależności od rodzaju budynku, funkcji jaką pełni) w 10 kategoriach. Zdobyte punkty przeliczane są na procenty, które z kolei mnożone są przez wagę przypisaną danej kategorii i uzależnioną od rodzaju ocenianego budynku. Uzyskane punkty w poszczególnych kategoriach następnie są zsumowane co w rezultacie daje wynik w 6-stopniowej skali, tj.:

  • <30% - niecertyfikowany,
  • 30% - 44% - dostateczny,
  • 45% - 54% - dobry,
  • 55% 69% - bardzo dobry,
  • 70% - 84% - znakomity,
  • 85% wybitny.

Najwięcej punktów możliwe jest do zdobycia w przypadku kategorii energia (21) a najmniej w kategorii woda (6). Ogromną zaletą systemu jest fakt, iż stosowany jest on na całym świecie ze względu na elastyczne dostosowane do warunków klimatycznych i prawnych danego kraju.

Amerykański system certyfikacji budynków LEED oraz brytyjski BREEAM stanowią najważniejsze systemy oceny budynków oraz stanowią podstawę oceny budynków w Polsce. W rzeczywistości istnieje wiele systemów oceny zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wybór i zastosowanie odpowiedniego systemu stanowi ważny element w projektowaniu nowego obiektu budowlanego. Budynek opatrzony certyfikatem to prestiż na arenie nie tylko narodowej, ale także międzynarodowej.

źródło: www.abc.com.pl
zdjęcie: www.newlaunches.com