Po co budować domy energooszczędne?

Budownictwo energooszczędne to nie tylko moda. Budujemy domy energooszczędne, ponieważ zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ochrona środowiska to wymogi prawne, narzucane przez Unię Europejską. Odpowiednia termoizolacja, czy odzysk ciepła to technologie budowlane charakterystyczne dla domów energooszczędnych.

Ekologiczne budownictwo to korzyści ekonomiczne i społeczne, do których zaliczyć możemy oszczędności związane ze zredukowanym zużyciem energii elektrycznej oraz odciążenie lokalnej infrastruktury.

Ekologiczne budownictwo to również korzyści dla zdrowia i środowiska naturalnego. Budując ekologicznie wpływamy na własny komfort i bezpieczeństwo, a także zmniejszamy degradację środowiska oraz ograniczamy zużycie zasobów naturalnych.

W budownictwie ekologicznym liczy się nie tylko wykorzystanie ekologicznych materiałów budowlanych i technologii. To także energooszczędne rozwiązania opierające się na poszanowaniu energii w aspekcie oszczędzania i odzyskiwania oraz poborze energii ze środowiska.

Budownictwo ekologiczne rozważnie patrzy na środowisko. Przykładem tego jest stworzenie lub dopasowanie struktury budynku do biernego wykorzystania energii promieniowania słonecznego poprzez zastosowanie przestrzeni buforowych, ścian kolektorowych i ścian magazynujących pozyskaną energię promieniowania słonecznego.

Zadaniem nowoczesnego budownictwa energooszczędnego jest zapewnienie właściwej charakterystyki termicznej elementów budynku poprzez stosowanie energooszczędnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Dlatego ważny jest dobór odpowiednich materiałów budowlanych, zastosowanie odpowiedniej instalacji grzewczej, czy zadbanie o prawidłowy mikroklimatu pomieszczeń użytkowych.

Wskazane jest, aby rozwiązania strukturalne, materiałowe i instalacyjne budynku były przystosowane do wykorzystania energii odnawialnych, uwzględniających zastosowanie między innymi pomp ciepła oraz odzysk ciepła z układów wentylacyjnych. Wykorzystanie energii odnawialnych narzuca więc potrzebę stosowania szeregu energooszczędnych rozwiązań.

Budownictwo ekologiczne wykorzystujące w swoich rozwiązaniach architektonicznych, budowlanych i instalacyjnych zastosowania energooszczędne to nie tylko moda. Konieczność  zastosowania ekologicznych materiałów, oszczędzania energii i ochrony środowiska to wymóg, do realizacji którego zmuszają nas prawa i przepisy Unii Europejskiej. Jeśli chcemy utożsamiać się z nowoczesną Europą musimy wdrożyć i zastosować unijne uwarunkowania prawne ekologicznego budownictwa.

Prawo wymusza budowanie domów energooszczędnych o takiej efektywności energetycznej, która po wprowadzeniu świadectw energetycznych jest podstawą do spełnienia wymogów stawianych energooszczędności. Niezbędne więc w budownictwie są kroki zmierzające do właściwej termoizolacji, odzysku ciepła oraz termomodernizacji budynków istniejących.

Ekologia i energooszczędność to jeden z najbardziej dominujących trendów współczesnego budownictwa. Zmiany proekologiczne uwarunkowane zostały rozwojem technologii budowlanych, wzrostem świadomości ekologicznej oraz wysokimi kosztami energii elektrycznej.

Można wybudować dom bez szkody dla środowiska. Ekologiczne gospodarowanie odpadami, stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków czy wykorzystanie wody opadowej, to jedne z niewielu kwestii, jakie uwzględnia budowa domu ekologicznego.


Aneta Sadlik