Czy można zbudować dom bez mostków termicznych?

Czy można zbudować dom bez mostków termicznych?

Nie, bo nawet w domu z bardzo grubymi warstwami izolacji termicznej i starannie ocieplonymi miejscami ?newralgicznymi? zawsze zostają miejsca słabiej ocieplone, przez które ciepło będzie uchodzić łatwiej niż przez resztę powierzchni przegród.

Świadczą o tym zdjęcia termowizyjne: nawet bardzo dobrze ocieplone budynki nie mają na nich nigdy jednolitej barwy - na każdym widać mostki termiczne, choć w ogólnym bilansie cieplnym takiego budynku mają one mniejsze znaczenie (w bardzo dobrze ocieplonym domu przez mostki cieplne ucieka nie więcej niż 1% ciepła). Dążenie do ograniczenia do minimum liczby i powierzchni mostków jest jednak ze wszech miar celowe.

Większość słabych pod względem termicznym miejsc w ścianach to te, w których nie da się w prosty sposób zapewnić ciągłości ocieplenia. Aby ograniczyć zasięgu i liczbę mostków termicznych, trzeba często modyfikować architekturę budynku, jego konstrukcję i technologię budowy. W budynkach murowanych najłatwiej zapobiegać pojawianiu się mostków w ścianach dwu- i trójwarstwowych. W ścianach jednowarstwowych jest to znacznie trudniejsze, bo wymagają one bardzo precyzyjnego wykonawstwa.

Uwaga! Nie można mieszać technologii wykonywania murów, a zatem przenosić rozwiązań systemowych z jednej technologii na drugą. Na przykład nadproże, które eliminuje mostek w ścianie ceramicznej, nie wyeliminuje mostka w ścianie z kształtek ze styropianu.

W budynkach szkieletowych powstają głównie liniowe mostki termiczne w miejscach elementów szkieletu, gdyż drewno ma gorsze właściwości termoizolacyjne niż wypełniająca szkielet wełna mineralna. Ich powstawaniu zapobiega się przez zastosowanie dwuwarstwowego rusztu do układania ocieplenia: jedną warstwę mocuje się poprzecznie do drugiej i układa w każdej warstwie rusztu osobną warstwę ocieplenia: tak, aby wierzchnia warstwa izolacji pokrywała elementy rusztu warstwy spodniej. Znacznie łatwiej zapobiec ucieczkom ciepła w technologii szkieletu drewnianego niż stalowego, ponieważ przewodność cieplna stali jest znacznie większa niż drewna.

Teoretycznie budynkiem bez mostków powinien być dom pasywny, ale i tu w praktyce znajdziemy miejsca o znacznie gorszej termoizolacyjności. Dlatego mostki termiczne należy eliminować przy użyciu rozwiązań, które są nie tylko skuteczne i względnie łatwe w zastosowaniu, ale też - w ogólnym rozrachunku - efektywne ekonomicznie. Na przykład rolety zewnętrzne zamontowane nad oknami wprowadzają dodatkowe mostki termiczne w miejscach zainstalowania rolokaset, ale zyski związane ze zmniejszeniem przenikalności cieplnej tak chronionych okien (zimą rolety zmniejszają zapotrzebowanie budynku na ciepło, latem redukują zużycie energii na chłodzenie pomieszczeń) z nadwyżką pokryją straty ciepła przez utworzone w miejscach rolokaset mostki termiczne.

opr.: Redakcja
zdjęcie: Dekorator