Zdrowy i energooszczędny dom - Okna, drzwi i bramy garażowe

Zdrowy i energooszczędny dom - Okna, drzwi i bramy garażowe

Okna i drzwi to przegrody budowlane, których izolacyjność termiczna jest od kilku do kilkunastu razy gorsza niż ścian, czy dachu. W domach energooszczędnych powinny charakteryzować się jak najlepszym współczynnikiem przenikania ciepła.

Okna, drzwi balkonowe i przegrody przezroczyste

W domach energooszczędnych okna i drzwi powinny charakteryzować się jak najlepszym współczynnikiem przenikania ciepła U<1 W/(m2?K) a zalecane nawet U<0,8 W/(m2?K). To dlatego, że tylko okna umieszczone w elewacji południowej U<0,8 W/(m2?K) mogą dać jakiekolwiek zyski energetyczne od promieniowania słonecznego. Wszystkie inne w ogólnym rozrachunku powodują straty ciepła.

W zakresie okien energooszczędnych najnowsze rozwiązania stanowią układ trzech przegród szklanych ze szkleniem pokrytym powłoką niskoemisyjną. Każda z przestrzeni międzyszybowej wypełniona jest gazem szlachetnym (argonem lub kryptonem). Inną grupę nowoczesnego szklenia termoizolacyjnego stanowi szklenie z wytworzeniem próżni w przestrzeni pomiędzy szybami. Tego typu technologie pozwalają uzyskać wartości współczynnika U na poziomie ok. 0,3 W(m2?K), co jest już porównywalne z pełnymi przegrodami w budynkach budowanych według obecnie obowiązujących przepisów.

W procesie wykorzystywania energii słonecznej przegrody szklane pełnią rolę elementów pozyskujących ciepło promieniowania słonecznego. Pozyskiwanie ciepła następuje w wyniku przedostania się krótkofalowego promieniowania słonecznego do wnętrza i konwersji w promieniowanie podczerwone. Ciepło niesione przez to promieniowanie może być następnie akumulowane w masywnych ścianach.

W domach murowanych akumulatorami ciepła są ściany, podłoga i strop. Szczególnie ściana wewnętrzna, znajdująca się naprzeciwko najbardziej przeszklonej południowej elewacji, ma duże znaczenia. Najlepiej, jeśli ściana ta będzie zbudowana z materiałów dobrze akumulujących ciepło, takich jak: pełna cegła, beton lub kamień. Taka nagrzana od słońca ściana (o odpowiedniej grubości 20-45 cm) będzie emitować zmagazynowane w niej ciepło nawet przez kilka godzin. Najkorzystniej, jeśli ściana ta jest nośna, nie musimy wówczas ponosić dodatkowych kosztów związanych z budowaniem masywnej ściany działowej.

Zdolność do pochłaniania promieniowania ściany akumulacyjnej można zwiększyć przez pomalowanie jej na ciemny kolor - nawet o 75% w stosunku do ściany białej. Jednak pozostałe powierzchnie w pomieszczeniu powinny być jak najjaśniejsze, aby odbijały i rozpraszały światło. Do akumulacji ciepła można również wykorzystać obudowę kominka (wykonaną z materiałów dobrze akumulujących ciepło), pod warunkiem, że będzie znajdował się naprzeciwko okna, przez które wpada najwięcej promieni słonecznych.

Aby zmniejszyć ilość ciepła uciekającego przez okna i przegrody przezroczyste, należy stosować okiennice lub nowoczesne rolety zewnętrzne albo wewnętrzne.

Rolety zewnętrzne zamykane na noc mogą zmniejszyć straty ciepła przez okna nawet o 20%, warto więc zamontować je na wszystkich oknach pod warunkiem, że będą rzeczywiście co wieczór zamykane. Aby tak było, niezbędne jest sterowanie elektroniczne ich zamykaniem i otwieraniem, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami - co najmniej 500 zł w przeliczeniu na jedno okno

Drzwi zewnętrzne

Drzwi zewnętrzne do domu energooszczędnego powinny mieć odpowiednią izolacyjność termiczną. Przesądza o tym wartość współczynnika przenikania ciepła U. Dla domów energooszczędnych należy szukać drzwi o podwyższonych parametrach termicznych U < 1,3 W/(m2?K).

O izolacyjności termicznej drzwi wejściowych decyduje przede wszystkim warstwa ocieplenia - najczęściej wełny mineralnej, styropianu albo pianki poliuretanowej. Istotny jest jednak także materiał, z którego wykonano skrzydło drzwi.

Najlepsze parametry uzyskują drzwi drewniane z ociepleniem. W sprzedaży są już dostępne drzwi zewnętrzne przeznaczone do domów pasywnych. Współczynnik przenikania ciepła U drzwi tego typu wynosi 0,71-0,73 W/(m2?K).

Bramy garażowe

W budynkach energooszczędnych zalecane jest unikanie garaży wbudowanych w bryłę budynku. Lepszym rozwiązaniem jest garaż będący przybudówką do dobrze ocieplonego domu z energooszczędnymi drzwiami między garażem a budynkiem lub garaż wolno stojący.

Jeśli zdecydujemy się na garaż wbudowany w bryłę budynku, to ciepło z graniczących z nim ogrzewanych pomieszczeń przenikać będzie na zewnątrz. Aby to zjawisko zmniejszyć, konieczne jest zastosowanie bardzo ciepłej bramy garażowej, o współczynniku przenikania ciepła U < 1,3 W/(m2?K).

Najczęstsze konstrukcje energooszczędnych bram garażowych to bramy segmentowe lub rolowane. Brama taka musi być dokładnie wypełniona pianką poliuretanową o bardzo wysokich właściwościach termoizolacyjnych. Konieczne jest też szczelne zamontowanie, tak aby unikać mostków cieplnych.

opr.: dr inż. Arkadiusz Węglarz
zdjęcie: M&S Pomorska Fabryka Okien