Energia elektryczna z utylizacji odpadów

Energia elektryczna z utylizacji odpadów

W wyniku innowacyjnej na rynku Polskim metody utylizacji odpadów metodą plazmową powstanie również energia elektryczna. Technologia ta może stać się ekologiczną rewolucją w gospodarce odpadami i energetyce odnawialnej.

Firma EnergoPlasma S.A. wprowadzi tą technologię bez szkody dla środowiska. Jeden dzień pracy instalacji plazmowej pozwala zutylizować nawet do 200 ton śmieci, co daje prawie 73 tys. ton odpadów rocznie. Produkowana przy tym energię wystarczy dla około 45 tys. gospodarstw domowych przez cały rok - przy założeniu, że gospodarstwo domowe zużywa 2 MWh rocznie.

Potencjał ten może zostać zwielokrotniony poprzez budowę kolejnych instalacji w Polsce i na całym świecie, przyczyniając się do szerzenia idei zrównoważonego rozwoju w gospodarce odpadami i energetyce.

Dzięki zaawansowanej technologii utylizowane odpady są wtórnie wykorzystane. Plazma pozwala zmienić w energię elektryczną śmieci pochodzące z naszych domów, ale również pozbyć się toksycznych ścieków, czy odpadów medycznych z zakładów przemysłowych.

Wszystko odbywa się w szczelnie zamkniętej instalacji, w temperaturze dochodzącej do 15 000 stopni C, zapewniającej niespotykaną dotąd minimalizację oddziaływania całego procesu na środowisko naturalne, mówi Daniel Bandachowicz, prezes EnergoPlasma S.A. Firma, która wprowadzi tą technologię w Polsce chce nawiązać długoletnią współpracę z władzami miast w zakresie utylizacji odpadów z danego regionu w całości przy tym finansując budowę instalacji plazmowej oraz pokrywając koszty jej działalności.

Miasta zobowiązują się jedynie do dostarczenia określonej ilości odpadów w danym okresie czasu. Pierwsza instalacja może zostać wybudowana w przeciągu roku od daty uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń. Same instalacje nie emitują CO2, a środowiskowe oddziaływanie całego zakładu będzie mniejsze od limitów emisji CO2 do atmosfery wyznaczonych przez Unię Europejską. W procesie przetwarzania odpadów w zieloną energię do atmosfery nie są uwalniane szkodliwe substancje, takie jak dioksyny, czy furany oraz zminimalizowana zostaje emisja wszelkich popiołów.

Od wielu lat problemem w Polsce jest również azbest. Technologia plazmowa pozwala na jego, nieszkodliwą dla środowiska, utylizację.

Oferujemy nowatorską technologię i tym samym dajemy polskim miastom niepowtarzalną szansę. Polska ma okazję stać się w Europie prekursorem tak efektywnego i ekologicznego sposobu na rozwiązanie problemu śmieci, przy jednoczesnym rozwoju energetyki. Dzięki plazmie, z kraju, który ponad 90 proc. odpadów składuje na wysypiskach, możemy błyskawicznie przeistoczyć się w państwo, które stanie się liderem i wzorem dla całej Europy w produkcji energii ze śmieci, dodaje prezes Bandachowicz.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.digart.pl, www.energoplazma.com