Nie Igraj z Ogniem. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy

Nie Igraj z Ogniem. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy

Bezpieczeństwo pożarowe to w Polsce problem często niedoceniany. Tymczasem liczby pokazują, że tylko w zeszłym roku wybuchło u nas prawie 126,5 tys. pożarów. Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego Nie Igraj z Ogniem powstało po to, by gasić problem jak najbardziej palący - niską świadomość Polaków na temat bezpieczeństwa pożarowego, której skutkiem jest rosnąca liczba pożarów i ich niepożądanych skutków.

Przystosowanie do życia w bezpieczeństwie

W budynkach spędzamy ponad 80% naszego życia. Ten fakt powinien wystarczyć, by przywiązywać wagę do ich odpowiedniego zabezpieczenia. Tymczasem nowe budynki to budynki energooszczędne, które odbiegają od tradycyjnych rozwiązań użytkowo-materiałowych i mają zdecydowanie grubszą izolację cieplną, nierzadko palną. Pomimo zmian w prawie w zakresie efektywności energetycznej, nie zmieniają się odpowiednie przepisy bezpieczeństwa pożarowego. Skutki zaczynają być widoczne. Według danych statystycznych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, tylko w zeszłym roku bezpośrednie szkody wywołane pożarami budynków wyniosły blisko 1 mld złotych. Przy czym ta liczba nie uwzględnia strat biznesowych i środowiskowych. Najczęstszą przyczyną pożarów była nieostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem.

W znakomitej większości przypadków tragicznych i kosztownych skutków można byłoby uniknąć lub znacząco ograniczyć straty, stosując odpowiednie środki pasywnej i aktywnej ochrony przeciwpożarowej, również podejmując działania o charakterze organizacyjnym. Pośród wszystkich budynków, jakie uległy w zeszłym roku ogniowi, jedynie 1% posiadało instalacje wykrywające zagrożenie za to w wielu zastosowano palne materiały budowlane, o niskich klasach reakcji na ogień, tłumaczy Maria Dreger, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa pożarowego "Nie Igraj z Ogniem".

Wiedza to do bezpieczeństwa klucz

Jak zmienić niekorzystny trend? Nowo powstałe Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego Nie Igraj z Ogniem będzie działać na rzecz większego bezpieczeństwa pożarowego. Głównie poprzez oddziaływanie na świadomość inwestorów prywatnych i publicznych, deweloperów, wykonawców, ekspertów branżowych oraz mediów budowlanych i zajmujących się tematyką BHP. O merytorycznej sile stowarzyszenia stanowią jego członkowie: profesjonaliści związani z budownictwem, strażacy, eksperci w dziedzinie aktywnych i pasywnych systemów ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pracy.

źródło i zdjęcie: Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego Nie Igraj z Ogniem