Beton komórkowy dla tych, którzy się spieszą
Beton komórkowy dla tych, którzy się spieszą
Jeżeli chcemy postawić dom jak najszybciej, to dobrym wyborem jest budowanie w systemie H+H. Zastosowanie betonu komórkowego do wznoszenia ścian pozwala ograniczyć do minimum czas wymurowania domu, ponieważ wszystkie elementy są wykonane z materiału jednorodnego i łatwego w obróbce.

Czas murowania jest krótszy również dlatego, że na 1m2 muru zużywa się tylko 6,4 szt. bloczków. Dla porównania pustaków ceramicznych zużywa się od 11 do 23 sztuk. Również używanie gotowych belek nadprożowych powoduje skrócenie czasu murowania i eliminuje przerwy wynikające z koniecznością wiązania i twardnienia betonu w nadprożach tradycyjnych, "wylewanych na mokro". Bloczki i płytki z betonu komórkowego przy użyciu najprostszych narzędzi można dowolnie obrabiać, przycinać oraz wykonywać w nich otwory pod instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. A łatwa obróbka to oszczędność czasu. Co istotne dobrze wykonana ściana z bloczków H+H od razu jest gotowa do tynkowania.

źródło: H+H