Różnice w dociepleniu poddasza nieużytkowego, a  mieszkalnego

Różnice w dociepleniu poddasza nieużytkowego, a mieszkalnego

Usytuowanie i sposób wykonania docieplenia zależy od tego, czy poddasze jest nieużytkowe czy mieszkalne. Sposób wykonania ocieplenia poddasza zależy od rodzaju folii paroprzepuszczalnej, która została już zamontowana.

Poddasze nieużytkowe.

Docieplanie stropów oddzielających pomieszczenia mieszkalne od nieużytkowego poddasza (strychu) jest stosunkowo łatwe, gdyż bez większych problemów można ułożyć na nich wełnę mineralną (płyty lub maty).

Jeżeli stara izolacja jest sucha, nie trzeba jej przedtem usuwać. Pod warstwą ocieplenia powinno się ułożyć paroizolację (folię paroszczelną), która zabezpieczy ocieplenie przed wnikaniem do niej pary wodnej z pomieszczeń mieszkalnych.

Paroizolację można również zamocować na suficie pomieszczeń, nad którymi znajduje się poddasze. Takie rozwiązanie jest nawet bardziej efektywne, ale można je stosować tylko wówczas, gdy planujemy osłonić je podsufitką z płyt gipsowo-kartonowych lub zamontować sufit podwieszany.

Jeżeli poddasze ma służyć na przykład jako suszarnia czy składzik, nad warstwą nowej termoizolacji trzeba ułożyć podłogę. Najlepiej wykonać ją z desek lub płyt OSB opartych na legarach. Podłoga nie powinna być zbyt szczelna i nie może dotykać termoizolacji.

Szpary pomiędzy deskami i mniej więcej 3-centymetrowa pustka nad ociepleniem zapewnią właściwą wentylację, niezbędną do usuwania wilgoci z materiału izolacyjnego, którego zawilgocenia nie można wykluczyć nawet wówczas, gdy jest od spodu chroniony paroizolacją.

Poddasze mieszkalne.

W przypadku poddasza mieszkalnego ocieplenia wymaga nie jego strop, lecz połać dachu. Jeśli podsufitkę pomieszczenia na poddaszu można przymocować na poziomie jętek, czyli poziomych belek pomiędzy krokwiami, część izolacji może być ułożona nad tą podsufitką. Ocieplenie takie należy dwojako zabezpieczyć przed wilgocią:

  • od strony mieszkalnej - folią paroszczelną,
  • od strony pokrycia dachu - izolacją przeciwwiatrową (wiatrochronną) - wysokoparoprzepuszczalną membraną lub folią wstępnego krycia.

Membranę lub folię wstępnego krycia układa się poziomymi pasami, zaczynając od okapu; kolejne jej pasy muszą zachodzić na poprzednie co najmniej 10-15 cm, by woda (np. z przecieków pokrycia lub wciskana pod nie podczas deszczu przez silny wiatr) spływała po niej, nie zawilgacając izolacji termicznej ani konstrukcji dachu.

Od strony pokrycia dachowego można również zastosować folie niskoparoprzepuszczalne, ale wówczas należy zagwarantować swobodny przepływ powietrza w przestrzeni między taką folią a izolacją termiczną, inaczej ocieplenie mogłoby ulec zawilgoceniu. Do skutecznej wentylacji niezbędne są szczeliny wentylacyjne pod okapem oraz w kalenicy lub też otwory w ścianach szczytowych jesli poddasze jest nieużytkowe.

opr.: Redakcja