Oczyszczanie wody światłem

Oczyszczanie wody światłem

Jest już sposób, który pozwala na ekologiczne i wydajne oczyszczanie wody z toksycznych związków. Opracowana metoda wykorzystuje tzw. fotokatalizatory hybrydowe oparte na glinokrzemianach.

Naukowcy z Zespołu Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Wydziału Chemii UJ, kierowanego przez prof. Marię Nowakowską opracowali prostą metodę oczyszczania wody. Fotokatalizator, pewnego rodzaju pośrednik powoduje, że substancja do tej pory nieczuła na światło, zaczyna na nie reagować. Dzięki temu, substancje te mogą ulec m.in. degradacji, tłumaczy dr hab. Krzysztof Szczubiałka. Dodaje, że dzięki metodzie opracowanej na UJ szkodliwe substancje mogą rozpadać się pod wpływem światła słonecznego.

Dotychczasowe sposoby oparte np. na osmozie, adsorpcji, ultrafiltracji, destylacji i fotoutlenianiu mają wiele ograniczeń - przede wszystkim są energochłonne i mają niską wydajność. Za to fotokatalizatory hybrydowe nie są toksyczne. Opracowane fotokatalizatory nie rozpuszczają się w wodzie, ale tworzą w niej zawiesinę. Ma to tę zaletę, że po przeprowadzeniu reakcji można je łatwo usunąć, albo same osiądą na dnie zbiornika.

Fotokatalizatorów hybrydowych można używać wszędzie tam, gdzie produkuje się ścieki zawierające toksyczne związki, na przykład fenole czy barwniki stosowane w przemyśle tekstylnym. Metodę oczyszczania wody światłem można zastosować również w szpitalach, które odprowadzają ścieki skażone farmaceutykami, a nawet do unieszkodliwiania niezwykle toksycznych cyjanków. Na razie metoda została opracowana i zweryfikowana w laboratoriach. Teraz badacze chcą sprawdzić, jak będzie działała w szerszej skali, np. w oczyszczalni ścieków.

źródło: PAP
zdjęcie: www.ostrowwielkopolski.pl