Jak zbudować dom energooszczędny?

Jak zbudować dom energooszczędny?

Budowa domu energooszczędnego to zagadnienie ważne, ponieważ świadczy nie tylko o dbałości o środowisko naturalne, ale przede wszystkim o nasze pieniądze. Bo dom energooszczędny to dom tani w eksploatacji, wygodny i przyjazny...

Energooszczędny dom musi być wykonany z dbałością o jakość materiałów i procesów budowlanych. Nie należy kupować materiałów niewiadomego pochodzenie, bez atestów i zatrudniać przypadkowych wykonawców bez fachowego nadzoru.

Konieczne jest zatrudnienie doświadczonego kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Szczególnie ryzykowne jest powierzenie specjalistycznych robót ekipom bez autoryzacji producenta montowanych urządzeń.

Jeśli dom energooszczędny już powstanie, ilość zużywanej przez niego energii będzie zależała od jego użytkowników. Niewłaściwa eksploatacja budynku może bowiem zwiększyć rzeczywiste zużycie energii nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do wartości obliczeniowych. Co należy więc robić, aby uniknąć rozczarowania?

Przede wszystkim trzeba przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji urządzeń grzewczych; nie zasłaniać grzejników firankami ani obudowami, korzystać z zaworów termostatycznych, dbać o czystość okien, dom wietrzyć krótko i intensywnie, a przed rozpoczęciem każdego sezonu grzewczego odpowietrzać grzejniki.

Warto pamiętać, że obniżenie temperatury w domu o 1°C (nocą lub podczas nieobecności domowników) spowoduje aż 6% oszczędności w zużyciu energii cieplnej rocznie. Oczywiście najlepiej byłoby zastosować w domu systemy zarządzania energią, ale to spory wydatek.

Najistotniejszą rolę w racjonalnym gospodarowaniu energią odgrywa świadomość jej użytkowników. Zastosowanie wyrafinowanych urządzeń w domu energooszczędnym, przy uchylonym przez 24 godziny na dobę oknie, nie przyniesie spodziewanego efektu w postaci niskich rachunków za energię.

Myślenie i świadomy wybór to domena człowieka, więc korzystajmy z nich i w sposób racjonalny oszczędzajmy energię, a zyskamy nie tylko pieniądze na zaspokojenie innych naszych potrzeb, ale również zdrowie i zmniejszenie ryzyka katastrof spowodowanych zmianami klimatycznymi.

dr in.z. Arkadiusz Węglarz
zdjęcie: Archipelag