Adaptacja piwnicy na mieszkanie

Adaptacja piwnicy na mieszkanie

Obecnie unika się budowania podpiwniczonych domów jednorodzinnych, jednak istnieje jeszcze wiele takich budynków. Inwestorzy niejednokrotnie modernizują takie domy - wykonują termomodernizację oraz dostosowują pomieszczenia do nowych funkcji. Okazuje się wówczas, że adaptacja piwnicy na mieszkanie to dodatkowa przestrzeń do wykorzystania.

Ocena stanu istniejącego

Przed rozpoczęciem prac projektowych czy budowlanych należy dokładnie obejrzeć piwnice. Trzeba bowiem sprawdzić ich stan techniczny oraz zwrócić uwagę na faktyczne możliwości zrealizowania podjętych zamierzeń. To ważne, ponieważ adaptując piwnicę na mieszkanie, wiele czynników może mieć wpływ na niezbędny zakres robót i związane z tym koszty modernizacji.

Wilgoć

to główny "wróg", z którym trzeba sobie poradzić w przeważającej większości piwnic. Przede wszystkim należy określić przyczyny powstawania zawilgocenia. Może to być kondensacja pary wodnej na niedostatecznie ocieplonych ścianach, niewłaściwa wentylacja pomieszczeń lub uszkodzona izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnicznych albo podłogi na gruncie.

Stopień zawilgocenia ścian można określić za pomocą odpowiednich przyrządów lub przez nawiercenie przynajmniej 6 otworów i analizę próbek. Przyjmuje się, że ściany murowane o wilgotności do 5% nie wymagają żadnych dodatkowych działań zabezpieczających. Ściany o wilgotności do 12% - wymagają osuszenia (okruchy z wiertła są wilgotne i rozpadają się), a powyżej 12% natychmiastowego ratunku, ponieważ ściany są mokre i ich nośność jest mniejsza od zakładanej (materiał z wiertła stanowi zwartą mokrą masę). Wtedy, oprócz wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej, może być konieczne wzmocnienie konstrukcji nośnej budynku, co nigdy nie jest tanie.

Woda gruntowa i rodzaje gruntu

muszą być zbadane, gdy zawilgocone są ściany piwnic. Czynniki te mają bowiem wpływ na rodzaj wymaganej hydroizolacji oraz ewentualne wykonanie drenażu opaskowego budynku. Przy wodzie gruntowej znajdującej się przynajmniej 1 m poniżej poziomu  posadowienia i gruntach piaszczystych piwnice na ogół są suche. Z kolei przy występowaniu gruntów gliniastych ściany piwnic mogą być zawilgocone nawet pomimo niskiego poziomu zwierciadła wody gruntowej. Po prostu woda opadowa może się zbierać przy ścianach w obrębie dawnego wykopu wypełnionego gruntem przepuszczającym wilgoć (nawet gdy jest to glina). Wtedy zwykle konieczne jest wykonanie drenażu.

Najgorsza sytuacja jest w przypadku wody gruntowej znajdującej się powyżej poziomu posadowienia budynku (nawet okresowo). Mokre ściany i nieszczelna podłoga w piwnicy wymagają natychmiastowego osuszenia oraz naprawy. Adaptacja piwnicy na mieszkanie jest wtedy
dość problematyczna i bardzo kosztowna.

Światło dzienne

Okna o określonej wielkości są niezbędnym elementem pokoi mieszkalnych. Ich powierzchnia nie może być mniejsza od 1/8 powierzchni podłogi (1/12 w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi). Niestety standardowe okienka piwniczne są zbyt małe i trzeba się liczyć z koniecznością ich powiększenia lub wybicia dodatkowych.

Wysokość pomieszczeń

ma zasadnicze znaczenie przy adaptacji piwnicy na mieszkanie. Standardowa wysokość wynosząca 2,2 m jest wtedy niewystarczająca. Konieczne jest pogłębienie adaptowanych pomieszczeń o 30 cm, co może okazać się bardzo skomplikowanym i kosztownym zadaniem. Oczywiście nie jest to potrzebne przy urządzaniu w piwnicy pomieszczeń rekreacyjnych (nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi) lub magazynowych.

opr.: Tadeusz Lipski
zdjęcie: ARCHETON