Instalacja kominowa i urządzenia grzewcze - Bezpieczeństwo w Twoim domu

Instalacja kominowa i urządzenia grzewcze - Bezpieczeństwo w Twoim domu

Sprawna instalacja odprowadzania spalin oraz właściwa eksploatacja domowych urządzeń grzewczych to komfort i bezpieczeństwo w Twoim domu. Czego więc unikać by nie dopuścić do zatruć tlenkiem węgla?

60 sekund to czas, w jakim może zabić stężony tlenek węgla. Nie zaniedbujmy więc swojego bezpieczeństwa. Niewiedza, wadliwe instalacje kominowe oraz ignorancja przepisów to podstawowe przyczyny zaczadzeń i pożarów.

Zaczadzenia i pożary związane są z:

  • niesprawną wentylacją - zatkane otwory wentylacyjne, brak wentylacji, zbyt uszczelnione pomieszczenia mieszkalne;
  • niesprawnymi urządzeniami grzewczymi;
  • brakiem podłączeń urządzeń grzewczych do instalacji kominowej;
  • wadliwą instalacją lub nieodpowiednią konstrukcją komina - cofanie się spalin;
  • uszkodzonym lub niedrożnym kominem - pęknięcia w konstrukcji kominowej, brak ciągu;
  • wykonaniem komina z niewłaściwych materiałów;
  • brakiem odbioru nowych i modernizowanych kominów.

Bezpieczeństwo w Twoim domu zapewni dobry komin, optymalnie dobrany do warunków eksploatacji, wykonany wyłącznie z materiałów niepalnych oraz posiadający krajowe lub europejskie oznaczenia.

Nie wolno zamykać dopływu świeżego powietrza do swojego domu. W sezonie grzewczym należy wietrzyć pomieszczenia mieszkalne jak najczęściej. Jeśli w domu mamy szczelne okna, należy wówczas zapewnić dopływ niezbędnej ilości powietrza potrzebnego do prawidłowego działania urządzenia grzewczego. W przeciwnym razie urządzenie takie będzie wytwarzało śmiertelnie trujący czad.  Zabronione jest zasłanianie otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza oraz zaklejanie otworów okiennych i drzwiowych.

Urządzenia grzewcze muszą mieć zapewnione prawidłowe odprowadzenie spalin do komina, dlatego też trzeba zadbać o szczelność i drożność systemów kominowych. Usytuowanie urządzeń grzewczych też nie jest bez znaczenia. Materiały palne, takie jak drewno, odzież, czy wykładziny, powinny znajdować się min. 50 cm dalej.

Regularne przeglądy i kontrole urządzeń grzewczych oraz kratek wentylacyjnych powinny być wykonywane co najmniej raz w roku, przez uprawnionego kominiarza.

Bezpieczne użytkowanie urządzeń grzewczych to także stosowanie odpowiednich paliw określonych przez producenta. Nieodpowiedni nośnik energii może zniszczyć lub zatkać przewód kominowy. Kotły nie służą do spalania odpadów - butelek plastikowych, opon i mokrego drewna. Do rozpalania nie wolno używać materiałów łatwopalnych - benzyna, rozpuszczalnik.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być zgłoszona ekipom serwisowym lub służbom interwencyjnym. Niesprawny kocioł może wywołać oparzenia, zaczadzenia i pożar. Stare, niesprawne urządzenia grzewcze zagrażają naszemu życiu i zdrowiu. Warto więc wymienić stare kotły na nowoczesne, oznaczone znakiem CE lub B. Stary kocioł gazowy powinien zostać zastąpiony urządzeniem z zamkniętą komorą spalania. Zmodernizowany powinien być także system powietrzno-spalinowy.

Bezpieczeństwo urządzeń grzewczych zależy także od poprawnie działającej instalacji elektrycznej.

opracowanie i zdjęcie: Aneta Sadlik