Kronika budowy pierwszego w Polsce wysoko energooszczędnego domu LUMINA , etap IV

Kronika budowy pierwszego w Polsce wysoko energooszczędnego domu LUMINA , etap IV

Budynek wysoko energooszczędny LUMINA, powstaje w podwrocławskiej Długołęce. Jest to wzorcowy obiekt certyfikowany przez ekspertów z Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Budynek jest przyjazny dla środowiska, a jego wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię pierwotną wynosi EP = 92,9 kWh/(m2/rok).

Etap tap IV - Wieniec stropowy

W końcu listopada 2009 roku przyszedł czas na przygotowanie i zalewanie wieńca stropowego. W momencie wykonywania zbrojenia wieńca szykuje się również zbrojenie trzpieni żelbetowych ścianki kolankowej. Na tym etapie kończą się prace związane ze stropem.

2 grudnia 2009 roku, na gotowym już wieńcu stropowym, rozpoczęto wznoszenie ścianki kolankowej, która również zakończona została wieńcem żelbetowym. Ściankę kolankową wzmocniono trzpieniami żelbetowymi, które łączą oba wieńce.

Obecny etap budowy wysoko energooszczędnego domu LUMINA należy do bardzo istotnych ze względów konstrukcyjnych. Wieńce i trzpienie łączą poszczególne elementy ścian budynku i są podstawą do montażu więźby dachowej. Dlatego ważne jest by były właściwie zbrojone.

Na czym polega szczególna rola wieńca stropowego?

Robert Szymkowiak, inspektor nadzoru inwestorskiego, koordynujący prace budowlane LUMINY

Wieniec stropowy pełni dwie funkcje. Ze względu na to, iż wykonuje się  go na wszystkich ścianach - pełni funkcję spięcia budynku, ale także usztywnia cały układ stropowy. W przypadku wysoko energooszczędnego domu LUMINA jest to istotne, gdyż zastosowano strop prefabrykowany w technologii YTONG.

Czym charakteryzuje się tego rodzaju strop?

Robert Szymkowiak

Taki strop montowany jest na  ?sucho", bez żadnej warstwy nadbetonu, jedynie wypełnia się styki pomiędzy poszczególnymi płytami.

Wieniec pełni funkcję spoiwa surowej konstrukcji budynku, dlatego niezwykle ważne jest właściwie jego zamontowanie. Jak wygląda ten proces i na co trzeba zwrócić uwagę?

Robert Szymkowiak

Podstawą prawidłowego wykonania wieńca jest jego zbrojenie. Musi być ono zamontowane z zachowaniem ciągłości zbrojenia - czyli każde łączenie prętów odbywa się poprzez odpowiedni zakład, określony normatywnie. Dotyczy to w szczególności narożników. Kolejne fazy realizacji wieńca to szalowanie płytami od zewnętrznej strony oraz betonowanie wraz z wibrowaniem masy betonowej.

Następnym etapem budowy było zbrojenie trzpieni, które usztywniają wieniec na ściance kolankowej. Co to oznacza dla konstrukcji budynku?

Robert Szymkowiak

Jest to kolejny newralgiczny element. Zbrojenie trzpieni zostało wyprowadzone z wieńca stropowego. Wieniec ścianki kolankowej, usztywniony trzpieniami, łączy poprzez murłatę konstrukcję dachu z konstrukcją budynku. Zbrojenie wykonano podobnie jak wieńca stropowego, przestrzegając tych samych zasad. Dodatkowo zamontowano w nim pręty nagwintowane, które służą do zamocowania murłaty do wieńca.

Jak wygląda istota poszczególnych prac związanych z wieńcem stropowym?

arch. Anna Marcjasz, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Kolejnym etapem wznoszenia wysoko energooszczędnego domu LUMINA było wykonanie elementów żelbetowych - czyli wieńca - elementu mocującego i stabilizującego strop, a także trzpieni żelbetowych i kolejnego wieńca - na ściance kolankowej.  Zrobienie trzpieni żelbetowych było konieczne, gdyż ścianka kolankowa w projekcie jest dość wysoka - powyżej 1,20 m.

Trzpienie są to typowe elementy stabilizujące konstrukcję - łączą ze sobą dwa wieńce. Drugi wykonany wieniec jest konieczny do montażu więźby dachowej. Wystawia się z niego śruby (w tym przypadku M12 co 50 cm) do kotwienia murłaty. Przy pracach związanych z wykonywaniem elementów żelbetowych ważne jest przygotowanie zbrojenia tych elementów, zgodnego z wytycznymi konstruktora (w projekcie podane są konkretne wymiary i przekroje) oraz właściwe ich wykonanie.

Kierownik budowy ma obowiązek sprawdzenia zbrojenia elementów przed zalaniem ich betonem.

źródło i zdjęcia: ARCHIPELAG