Wybrano pierwsze "zielone technologie"

Wybrano pierwsze "zielone technologie"

Resort środowiska wybrał pierwsze zielone technologie, które w ramach projektu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii otrzymają szanse na kompleksowy rozwój, a najlepsi na promocję za granicą. Suszarnia odpadów ściekowych, kolektory słoneczne czy inteligentne lampy uliczne - to przykłady rozwiązań, które tworzą grupę 29 potencjalnych zielonych hitów eksportowych Polski!

Każdy projekt może zakończyć się promocją zagraniczną w ramach innowacyjnego projektu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii, realizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Liczba projektów nadesłanych przez przedsiębiorstwa i instytucje przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów - zgłoszono ich aż 57 w 7 obszarach.

Kapituła konkursu złożona z wybitnych ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości i technologii oraz przedstawicieli instytucji rządowych, pod przewodnictwem Bernarda Błaszczyka, podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, zakwalifikowała do udziału w projekcie najciekawsze polskie rozwiązania w zakresie zielonych technologii, posiadające największy potencjał do rozwoju. Przez kolejne pół roku ich rozwój nabierze rozpędu: będą szczególnie wspierane, m.in. poprzez indywidualne doradztwo, szkolenia z prawa patentowego, pozyskiwania funduszy i promocji.

GreenEvo to polska szansa na udział w toczącym się ciągle podziale tortu, którym jest globalny rynek zielonych technologii. Zainicjowany przez mojego poprzednika, ministra Macieja Nowickiego projekt teraz wkracza w decydujący etap. Na konkretnych przykładach pokażemy, jak przyspieszyć rozwój polskiego zielonego rynku innowacji. Konsekwencją w przyszłości będzie zazielenianie naszych przyszłych zysków, powiedział minister środowiska, Andrzej Kraszewski.

Kwalifikując zielone technologie do udziału w projekcie, kapituła konkursu brała pod uwagę m.in.: istniejącą linię produkcyjną (technologia posiada przynajmniej jedno wdrożenie) czy fakt posiadania KRS na terenie Polski. W dalszej kolejności oceniane będą także potencjał do rozwoju, ocena naukowo - techniczna, potencjał biznesowy i promocyjny.

Wśród zakwalifikowanych technologii są rozwiązania z zakresu energii odnawialnych, energooszczędności, rozwiązań wodno-ściekowe, wsparcia gospodarki odpadami, technologii węglowych i niskoemisyjnych. Są to m.in. suszarnia odpadów ściekowych, kolektory słoneczne czy inteligentne lampy uliczne, nowatorska technologia odzysku odpadów niebezpiecznych czy produkcja ekologicznego paliwa. Większość tych technologii ma ogromny potencjał użyteczności i powszechnego wykorzystania.

Wybór najlepszych 29 projektów rozpoczyna kolejny etap projektu: niemal półroczny okres indywidualnego doradztwa i unikalnej pomocy w rozwinięciu ich zielonych skrzydeł. Projekt GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii zapewni technologiom wsparcie doradcze w zakresie transferu technologii, możliwości pozyskiwania funduszy oraz strategii działań marketingowych.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.europarl.europa.eu

 

Copyright © AVT 2020 Sklep AVT