Dostosowanie komina do pracy z gazowym kotłem kondensacyjnym

Dostosowanie komina do pracy z gazowym kotłem kondensacyjnym

Wymiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny wymaga dostosowania komina.

Jednym ze sposobów dostosowania komina do pracy z gazowym kotłem kondensacyjnym jest wstawienie w przewód kominowy rur dwuściennych.
Inny sposób to rozdzielenie przewodu spalinowego oraz powietrznego i wyprowadzenie spalin do komina. Powietrze będzie się w tym przypadku czerpało z zewnątrz np. przez rurę w ścianie.

Teoretycznie możliwe jest również wykorzystanie kanału dymowego do doprowadzenia powietrza niezbędnego do spalania. Jednak ze względu na nagromadzone zanieczyszczenia na ściankach wewnątrz komina, które mogą być zasysane do komory spalania kotła, nie jest to dobre rozwiązanie.

Wstawienie rur dwuściennych powietrzno-spalinowych nie powinno sprawić problemu, ponieważ ich średnica zewnętrzna nie przekracza 130 mm.  Mieszczą się więc w standardowych wymiarach kanałów murowanych 140 × 140 mm. Jest to jednak rozwiązanie dość drogie ze względu na wysoką cenę rur dwuściennych.

Mniej kosztowne, jeśli chodzi o  dostosowania komina do pracy z gazowym kotłem kondensacyjnym jest zamontowanie na wylocie z kotła adaptera, który rozdziela kanał odprowadzenia spalin od dopływu powietrza do spalania. W tym przypadku do komina wstawiana jest jedynie rura spalinowa ze stali kwasoodpornej, a nawet tworzywa sztucznego o średnicy 80 mm, natomiast powietrze doprowadza oddzielna rura - też o średnicy 80 mm - wyprowadzona przez ścianę domu.

W obu wariantach trzeba na dole pionowego odcinka przewodu spalinowego zamontować zbieracz kondensatu. Ponadto przestrzeń wokół rur w kanale kominowym powinna być wentylowana przez pozostawienie otworów na dole i u góry kanału.

System powietrzno-spalinowy składający się z odrębnych przewodów powietrznych i spalinowych to dobre i stosunkowo tanie rozwiązanie w remontowanym domu.

opr.: Redakcja
zdjęcie: Röben