Plazmowa technologia utylizacji odpadów

Plazmowa technologia utylizacji odpadów

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zawarła porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) z kanadyjską firmą Plasco Energy Group z siedzibą w Ottawie. Przedmiotem zainteresowania stron jest analiza możliwości zbudowania w Polsce zakładów termicznej, plazmowej utylizacji stałych odpadów komunalnych.

Celem Porozumienia jest zbadanie możliwych obszarów współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Zakłady wykorzystujace plazmową technologię utylizacji odpadów komunalnych będą produkować energię elektryczną i inne sprzedawalne produkty, w oparciu o autorską technologię opracowaną przez Plasco Energy Group.

Misją ARP jest wspieranie działań, które przynoszą rozwiązania innowacyjne i między innymi dlatego postanowiliśmy o podjęciu współpracy z Plasco Energy Group. To jest taka dziedzina, w której innowacyjność jest elementem kardynalnym. Przynosi nie tylko pewną zmianę przemysłową, ale i także pewną zmianę społeczną, ukazuje całkowicie nowe spojrzenie na utylizację odpadów. Pragniemy funkcjonować jako partner finansowy przedsięwzięcia Plasco. Chcemy aby przy okazji realizacji tego porozumienia znaleźć polskich dostawców sprzętu Plasco, i chcemy także by całym procesem budowy zajmowały się polskie przedsiębiorstwa, powiedział Andrzej Szortyka, członek zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.mide.pl

Copyright © AVT 2020 Sklep AVT