Projekt GreenEvo - Kolejna faza zielonych technologii

Projekt GreenEvo - Kolejna faza zielonych technologii

29 polskich firm oferujących innowacyjne technologie prośrodowiskowe otrzymało unikalną szansę podboju rynków zagranicznych - ofertę doradczo-szkoleniową platformy GreenEvo, która umożliwi wejście polskich zielonych technologii na arenę międzynarodową.

Przedstawiciele firm otrzymali certyfikaty potwierdzające zakwalifikowanie ich technologii do programu. Akcelerator Zielonych Technologii, projekt Ministerstwa Środowiska na rzecz promocji polskich technologii prośrodowiskowych i wsparcia przedsiębiorstw oferujących rozwiązania technologiczne sprzyjające ochronie środowiska,  nabrał  rozmachu.

Projekt wkroczył w fazę strategiczną - szytego na miarę doradztwa, szkoleń i indywidualnego coachingu, które ma wyposażyć firmy w niezbędne know-how i umiejętności i zaprogramować je na odniesienie sukcesu na globalnych zielonych rynkach.

Wierzę, że technologie zakwalifikowane do projektu GreenEvo mają szansę na sukces międzynarodowy. Globalny rynek rozwiązań i technologii proekologicznych rozwija się bardzo dynamiczne i dlatego też zależy nam by w tym segmencie pojawił się również polski akcent. Promocja polskich zielonych technologii jest jednym z priorytetów Ministerstwa Środowiska, powiedział na spotkaniu Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski.

Przy realizacji projektu GreenEvo ministerstwo współpracuje z resortami gospodarki, spraw zagranicznych, nauki i szkolnictwa wyższego, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Patentowym RP oraz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Siedem obszarów, w których zakwalifikowane do projektu GreenEvo technologie mogą liczyć na wsparcie, obejmuje:

  • Dostępne instrumenty wsparcia,
  • Marka GreenEvo,
  • Wsparcie marketingowe,
  • Zagraniczne misje handlowe,
  • Wiedza o rynkach zagranicznych,
  • Ochrona własności przemysłowej,
  • Szkolenia specjalistyczne.

Poprzez projekt GreenEvo Ministerstwo Środowiska nie oferuje bezpośredniego wsparcia finansowego. Celem kompleksowych działań zapewnianych w ramach projektu jest zwiększenie potencjału przesiębiorstw i umożliwienie im skutecznego zaistnienia na rynkach zagranicznych. Są one prowadzone pod kątem wypromowania danej technologii, a nie samego przedsiębiorstwa.

Nowatorska formuła projektu polega na udostępnieniu firmie narzędzi umożliwiających powodzenie wybranej technologii na rynkach zagranicznych, ostateczny sukces uwarunkowany jest jednak aktywnością przedsiębiorcy - właściciela technologii. Partnerem finansującym projekt GreenEvo jest  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna lista uczestników oraz wybranych do projektu technologii znajduje się na stronie projektu.

-------------------------------

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo ? Akcelerator Zielonych Technologii  w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 roku. Jest on zbieżny z ideą Poznańskiej Strategii Transferu Technologii, przyjętej na zakończenie szczytu. Zakłada ona zwiększanie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie. Ministerstwo Środowiska prowadząc projekt w praktyczny sposób realizuje założenia najważniejszego strategicznego dokumentu środowiskowego, Polityki Ekologicznej Państwa,  dotyczące transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.

źródło: Informacja prasowa
zdjęcie: www.slupsk.ug.gov.pl