Elementy murowe z natury marki Solbet

Elementy murowe z natury marki Solbet

By dodatkowo wzmacniać ekologiczność elementów murowych marki SOLBET firma od niedawna inwestuje w odnawialne źródła energii.

Autoklawizowany beton komórkowy powstaje z naturalnych surowców: wapienia, piasku  i wody. Te składniki decydują o tym, że materiał jest w 100% ekologiczny i przyjazny w stosowaniu. Proces produkcji jest bezodpadowy. Teraz do tego doszedł kolejny aspekt - wytwarzanie dzięki naturze, czyli wykorzystanie energii odnawialnej w procesie produkcji.

Solecka fabryka SOLBETU jest największym w Europie zakładem produkcji elementów murowych z betonu komórkowego. Skoro największym, to też jego zapotrzebowanie na energię jest najwyższe. Dlatego też w planach inwestycyjnych SOLBETU znalazło się miejsce na stworzenie dodatkowego źródła energii. Dwie ogromne, nowoczesne turbiny podczas wietrznych dni wytwarzają energię elektryczną pokrywającą w całości zapotrzebowanie soleckiej fabryki. Jest to świadome, długofalowe inwestowanie w zdrowe środowisko naturalne, z równoczesnym rozwojem firmy SOLBET.

Na terenie macierzystego zakładu SOLBET w Solcu Kujawskim stanęły dwie turbiny produkujące prąd. Górują one nie tylko nad soleckim zakładem SOLBET, ale i nad całą okolicą, stanowiąc drogowskaz do najstarszego solbetowskiego zakładu.

Podstawa wiatraka ma w najszerszym miejscu promień 15 metrów, a jej wysokość to 70 metrów. Wraz ze śmigłem każdy wiatrak mierzy 100 m wysokości. Dzięki inwestycji w odnawialne źródła energii produkcja betonu komórkowego w Solcu Kujawskim stała się jeszcze bardziej energooszczędna. Nie jest nadużyciem stwierdzenie, że elementy murowe marki SOLBET powstają dzięki naturze.

Dobra energia betonu komórkowego to przede wszystkim:

  • energooszczędny proces produkcji
  • naturalny skład surowcowy
  • energooszczędne budynki
  • oszczędne budowanie.

Śmigła turbin usytuowanych na terenie zakładu w Solcu Kujawskim są tak skonstruowane, by minimalizować hałas. W dzień natężenie dźwięku sięga poniżej 55 decybeli, a nocą poniżej 45 decybeli. Dla porównania - ludzka rozmowa to hałas o natężeniu około 60 decybeli. Podczas pracy turbin wiatrowych nie są wytwarzana żadne odpady, ani dwutlenek węgla. Taka produkcja energii jest bezpieczna dla człowieka i nie ingeruje w środowisko naturalne.

opr.: Solbet
zdjęcie: Solbet