Na co zwracać uwagę przy wyborze materiałów budowlanych?

Na co zwracać uwagę przy wyborze materiałów budowlanych?

Wśród inwestorów można zaobserwować znaczący wzrost wiedzy na temat materiałów budowlanych. Kopalnią wiedzy stał się przede wszystkim Internet, gdzie można znaleźć dokładnie udokumentowane etapy budowy wraz ze specyfikacją użytych materiałów, a nawet wirtualne dzienniki budowy.

Dokonując wyboru materiałów budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na kilka ważnych kwestii.

Poznaj parametry - bądź energooszczędny

Wybudowanie domu energooszczędnego wymaga szeregu kompleksowych działań, uwzględnionych już na etapie projektu. Dobre parametry techniczne ściany to jeden z elementów, który składa się na energooszczędność domu. Według Warunków Technicznych 2008* współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych nie powinien być większy niż U = 0,30 W/m2K. Wymagania dla domu energooszczędnego są bardziej restrykcyjne - przyjmuje się, że współczynnik U nie powinien przekraczać wartości U = 0,20-0,25 W/m2K.

Obecnie trwa tendencja do obniżania współczynnika przenikania ciepła, przyznaje Jacek Szafran, z firmy ILIFO, ekspert budowy SILKA i YTONG. Na przykład ściana z bloczków YTONG ENERGO o grubości 48 cm ma współczynnik U na poziomie 0,19. Przyjmowana norma dla budynków pasywnych jest jeszcze niższa, dodaje Szafran.

Zadbaj o izolacyjność akustyczną ścian

Przy wyborze materiałów należy wspomnieć o izolacyjności akustycznej ścian, jaką zapewniają materiały budowlane. W budownictwie jednorodzinnym wymagania akustyczne są mniej restrykcyjne niż w budownictwie wielorodzinnym i zależą przede wszystkim od potrzeb inwestora, mówi Szafran. Według niego,  należy wybrać taki materiał, który zapewni wysoką izolacyjność akustyczną ścian, udokumentowaną odpowiednimi badaniami.

Postaw na precyzję i łatwość budowy

Niezwykle ważne, szczególnie dla wykonawców, jest sprawne i wygodne budowanie. Materiał, który zachowuje tolerancję wymiarową, gwarantuje szybkość i łatwość budowy. Pozwala na precyzyjne wznoszenie ścian w krótkim czasie, potwierdza Andrzej Kruk, z firmy URB, certyfikowany wykonawca SILKA i YTONG. Plusem jest również lekkość materiału oraz stosowanie rozwiązań, które ułatwiają przenoszenie, na przykład ergonomiczne uchwyty montażowe, dodaje Kruk.

Kompleksowość rozwiązań to również bardzo duża zaleta materiałów budowlanych, nadmienia Jacek Szafran. Jeśli producent dostarcza wykonawcom cały system, łączenie z nadprożami, blokami uzupełniającymi (tzw. połówkowymi), a nawet narzędziami jest to bez wątpienia bardzo wygodne. Wykonawca nie musi szukać i kompletować sam wszystkich potrzebnych do wzniesienia ścian materiałów, podsumowuje Szafran.

Wybierz cenę adekwatną do jakości

Cena jest bardzo ważnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji odnośnie zakupu materiałów budowlanych. Warto jednak spojrzeć na zagadnienie przyszłościowo i na pierwszym miejscu postawić jakość oraz zachowanie materiału w procesie użytkowania. Świadomość inwestorów systematycznie wzrasta. Coraz częściej zgadzają się z twierdzeniem, że za materiały dobrej jakości warto zapłacić nieco wyższą cenę, mówi Andrzej Kruk. Szczególnie, że poniesione koszty zwrócą się w trakcie użytkowania budynku, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w rachunkach za ogrzewanie.

Eksperci są zgodni, że trwały i spełniający normy techniczne materiał budowlany to inwestycja na długie lata i nie warto na niej oszczędzać.

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

źródło: www.media.xella.pl
zdjęcie: SILKA